Ďalšie témy

Epika
Lyrika
Dráma
Koniec tragickosti

Básnictvo - javiskové umenie

Pokiaľ mali ľudia v starých časoch ešte živé vzťahy k duchovno-duševnému svetu, bolo ešte básnictvo umelecké. Popisovať, ako sa určití dvaja ľudia pohybujú po určitom trhovisku, by pre skutočne umelecké časy nebolo nič rozumného. U Grékov vlastného umeleckého gréckeho obdobia by sa javilo ako niečo absurdného popisovať takto ľudí na tržnici a v ich domoch.

Na základe naturalizmu mali ľudia zvláštnu potrebu napodobňovať v divadle - dokonca aj v scenérii - naturálno. Práve tak ako by nebolo maliarstvom, keby človek nemaľoval na plochu, ale chcel farbu nejakým spôsobom formovať do priestoru, nie je ani javiskovým umením, ak človek umelecky nechápe javiskové prostriedky, ktoré sú celkom určité.