Ďalšie témy

Umeleckosť odievania

Aby sme pochopili vlastnú umeleckosť odievania, môžeme sa pozrieť na radosť z odievania u primitívnych národov, ktoré majú doteraz aspoň všeobecný pocit toho, že z duchovného sveta zostúpili do sveta fyzického, že sa ponorili do fyzického tela, avšak ako duša si hovoria: V tomto fyzickom tele nachádzame ako schránku niečo iné, než čo môžeme pociťovať v súlade s naším pobytom v duchovnom svete. Vtedy vzniká inštinktívna, citová potreba hľadať v takých farbách a v takých strihoch, takú schránku, ktorá zodpovedá spomienke z predzemského bytia.

U primitívnych národov vidíme teda v oblečení do istej miery nezručné sformovanie, utváranie ľudskej astrálnej bytosti, ktorú mal človek na sebe, než zostúpil do pozemského bytia. Tak v umení odievania, nakoľko je vnímané ako umenie, vidíme to, o čo usiluje ľudská duša, keď sa z duchovného sveta ponorí do sveta fyzického.