Ďalšie témy

Morálne pociťovanie primy
Morálne pociťovanie sekundy
Morálne pociťovanie tercie
Morálne pociťovanie kvarty
Morálne pociťovanie kvinty

Morálne pociťovanie primy

Na základe primy, ktorú pociťujeme ako absolútnu, budeme, a to nie snáď v nadväznosti na predchádzajúce tóny tónovej stupnice, cítiť, ako vstupujeme zo zmyslového sveta do sveta spirituálneho, a síce spôsobom plným nebezpečenstva. To nebezpečenstvo spočíva v tom, že toto vstupovanie hrozí naším úplným zajatím, že nás chce prima strašnou sacou silou vtiahnuť oknom tónu a chce nás nechať zmiznúť v spirituálnom svete.

Budeme pociťovať, ak budeme primu pociťovat ako absolútnu, že sme spirituálne doteraz príliš slabí vo fyzicko-zmyslovom svete a že sme spirituálnym svetom nasávaní, akonáhle týmto oknom vstúpime. Také bude morálne pociťovanie, ktoré budeme môcť mať pri výstupe do spirituálneho sveta skrze primu. Avšak to, čo je tu charakterizované, je tak jednoduché len teraz, bude to diferencovaný pocit, ktorý budeme prežívať, pocit obsahujúci v sebe nekonečne rozmanité jednotlivosti.