Ďalšie témy

Sochárstvo - plastika

V plastike, v sochárskom umení je človek nazeraný duchovne, ako je postavený do súčasnosti. Plastika poukazuje na spôsob, akým sa človek vo svojom pozemskom tvare bezprostredne zúčastňuje duchovna, na to, ako neustále prekonáva to, čo je pozemsko-naturalistické, ako je v každom zo svojich jednotlivých tvarov i v celom svojom utváraní výrazom duchovna.

Tu sa pozeráme na umenie, ktoré má niečo do činenia s priestorovými formami, ktoré musí poukazovať na rozloženie pomeru ľudskej duše ku svetu skrz priestorové fyzické telo.