Ďalšie témy

Daň z výdavkov namiesto z príjmu

Keď sa Rudolfa Steinera na záver jednej prednášky o sociálnej trojčlennosti - 25. 10. 1919 v Zürichu, GA 332a, Soziale Zukunft (Sociálna budúcnosť) - spýtali, ako by mal v budúcnosti vyzerať daňový systém, uplatňovanie daní v trojčlennom sociálnom organizme, jeho odpoveď bola:
Preč od dane z príjmu k zdaňovaniu výdavkov!

Pred druhou svetovou vojnou boli národné ekonomiky založené na domácom hospodárstve. Dnes máme medzinárodnú deľbu práce - úplne iné podmienky. Čo však robíme? Snažíme sa s týmito významne zmenenými podmienkami vyrovnávať metódami, ktoré pochádzajú z obdobia samozásobovania a domácej ekonomiky. Daň z príjmu je daňou pre samozásobovanie a v tomto prípade je správna. Spôsob financovania verejných rozpočtov, ktorý je z veľkej časti založený na dani z príjmu, pochádza z obdobia domácej ekonomiky. V takej ekonomike to nemalo negatívne účinky. Pri samozásobovaní bolo ešte v poriadku, že sa povedalo: Ten, kto sa najlepšie dokáže o seba postarať, lebo má úrodnú pôdu atď., má niečo poskytnúť aj ostatným. Preto sa zaviedol desiatok, daň zo strechy. Prečo daň zo strechy? Kto má väčšiu úrodu, potrebuje aj väčšiu stodolu a väčšia stodola má aj väčšiu strechu. A to sa potom zmenilo na daň z príjmu.

Dnes, keď sme odkázaní na prácu druhých a chce niekto pracovať, je naň uvalená daň. Nie je to komické? Keď chcem pracovať, keď chcem svoje schopnosti priniesť spoločnosti, zažijem daňovú progresiu. Ak požadujem prácu druhých, pri spotrebe, zažijem degresiu, množstevnú zľavu. To musí byť predsa úplne naopak. Aké účinky bude mať zdaňovanie výdavkov - daň zo spotreby? Konečne vystaví účet ekonomike, ktorá je založená na zásobovaní druhých a od druhých! Moja práca musí byť, takpovediac, prijímaná s otvoreným náručím, bez obmedzení. A potom, keď konzumujem, keď vyžadujem infraštruktúru spoločnosti, potom musím na túto infraštruktúru prispieť. A čím viac toto vyžadujem, tým väčší príspevok musím zaplatiť. A keď vyžadujem menej, tak musím aj menej zaplatiť.

Zdaňovanie spotreby sa nepýta ako to robí daň z príjmu: Ako si svoje peniaze zarobil? Ozvena: Musím priznať všetko? Neodvádzanie odvodov, zamestnávanie ľudí na čierno, aby sa nemuseli za nich platiť dane. Takéto špekulácie by odpadli. Daň zo spotreby sa pýta: kam chceš v živote smerovať? Ukazuješ to tým, na čo svoje peniaze vydávaš. To sú tvoje skutočné životné ciele a skutky! Daň z pridanej hodnoty sa uplatňuje až na úplnom konci ekonomického reťazca. Zaťažuje sa ňou spotrebiteľ. Tak daňou z výdavkov - spotrebnou daňou by bol zaťažovaný spotrebiteľ.