Ďalšie témy

Podstata vykorisťovania: snaha o vlastný prospech

Vykorisťovanie

K vykorisťovaniu dochádza vždy vtedy, ak prácu odmeňujem tak, že sa nemôže opakovať. Naopak vykorisťovaním nie je, ak prácu zaplatím tak, že sa môže znova zopakovať a ten, kto prácu vykonáva, má možnosť sa aj ďalej rozvíjať. Nemyslí sa tým, že môže viac konzumovať, ale že táto dodatočná spotreba mu v budúcnosti umožní viac vykonať. Teda bude môcť vykonávať svoju prácu lepšie, kvalifikovanejšie a zmysluplnejšie.

Vykorisťovateľ využije výsledky práce vykonanej v minulosti, zaplatí a považuje vec za vybavenú. Kto naopak považuje príjem za niečo, čo umožní vykonávať prácu v budúcnosti, má viac na zreteli pracovníka, než prácu samotnú. Zaujíma sa o jeho potreby, o jeho schopnosti a potenciál.