Ďalšie témy

Predaj pracovnej sily ako dnešná forma otroctva

Musí nastúpiť spoločenský poriadok, v ktorom už pracovná sila človeka nebude tovarom, v ktorom bude charakteru tovaru zbavená. Lebo ak musím predávať svoju pracovnú silu, potom môžem predávať rovno seba ako celého človeka. Ako si môžem sám seba podržať, keď musím niekomu predávať svoju pracovnú silu? On sa stáva pánom mňa. Tým je tu ešte aj dnes, v tejto „humánnej“ dobe, zachovaný posledný zvyšok starého otroctva.

Človek so svojou pracovnou silou a jej predajom tak zistil, že z právneho života bol vylúčený do života hospodárskeho. A ak niekto hovorí, že predsa existuje pracovná zmluva, potom treba namietať, že pokiaľ vôbec smie byť uzavretá zmluva v pracovnom pomere medzi podnikateľom a robotníkom, zostáva tu s ohľadom na pracovnú silu pomer otrokára a otroka. Až keď bude pracovný pomer medzi vedúcim a fyzicky pracujúcimi robotníkmi prevedený na čisto právnu pôdu, až potom tu bude to, čo duša novodobého pracujúceho musí požadovať.