Ďalšie témy

Starnutie peňazí

Rudolf Steiner presadzoval inštitúciu starnutia peňazí. Tiež delí peniaze na mladé a staré. Aby peniaze pri svojom obehu starli a pritom prechádzali tromi kategóriami, z kúpnych sa stávali požičovnými a nakoniec darovacími. Mladé majú hodnotu požičovnú, darovacie majú velký význam pre slobodný duchovný život. Zmätenie podľa neho vzniká práve preto, že sa miešajú peniaze požičovné, kúpne a darovacie, zatiaľ čo sa tieto peniaze od seba v skutočnosti oddeľujú. Ak sa neponechá vec ľubovôli, ale vnesie sa do nej súdnosť, stačí postaviť nutné asociatívne združenia medzi kúpne peniaze, požičovné peniaze, darovacie peniaze a obnovu peňazí. Nesmieme toho, kto peniaze požičiava, nechať, aby ich požičiaval bez akéhokoľvek zmyslu, ale tento človek má byť v spojení so svojou asociáciou. Systém, v ktorom by peniaze pri nečinnosti starli, boli by zaťažené užívacím poplatkom. Namiesto platenia úrokov tým, ktorí majú viac peňazí ako potrebujú, je nutné udržať ich v obehu. Ľudia v prípade, že peniaze zadržia u seba a nedovolia im, aby obiehali, budú platiť malý poplatok. Zatiaľ čo úrok je súkromným ziskom, tento poplatok by bol ziskom verejným.

Slúžil by ako príjem pre štát a ten by tak mohol znížiť dane. V tridsiatych rokoch minulého storočia sa na základe jeho návrhov v Rakúsku, Francúzsku, Španielsku alebo USA uskutečnili experimenty s voľnými peniazmi. Úspešné bolo rakúske mestečko Wörgl. Vydali voľné peniaze, opravili za ne cesty, mosty, zlepšili verejné služby, platili nimi miestnym remeselníkom a obchodníkom. Poplatok za používanie predstavoval jedno percento za mesiac. Ten, kto mal na konci mesiaca bankovku pri sebe, na ňu musel nalepiť kolok v cene jedného percenta. Tak bankovky obiehali a ľudia dokonca platili dane skôr, aby nemuseli poplatok platiť. Zatiaľ čo všade v Európe zápasili s rastúcou nezamestnanosťou, tu za rok klesla nezamestnanosť o 25 percent a poplatky išli na verejné účely. Keď sa o tento model začali zaujímať ďalšie mestá, zasiahla rakúska centrálna banka, ktorá sa začala obávať straty monopolu, a zakázala mestskej rade tlačiť vlastné peniaze.