Ďalšie témy

Pôda nie je tovar

Pôdu nemožno vyrábať, od samého začiatku teda nie je tovar. Nikdy nepodlieha princípu tovaru, o ktorom sa uzatvárajú zmluvy. Pôdy sa teda to, o čom sa uzatvárajú zmluvy, nijako netýka. Musí byť pozvoľna prevedená do sociálnej štruktúry tak, aby predovšetkým rozdeľovanie pôdy s ohľadom na spracovanie ľuďmi bolo demokratickou záležitosťou politického štátu a aby prechod z jedného na druhého bol záležitosťou duchovného článku sociálneho organizmu. Živý vzťah v demokratickom štáte rozhoduje o tom, kto na kúsku pôdy pracuje v prospech ľudí. Pôda nikdy nie je tovar. Od samého začiatku je niečím, čo sa nedá kúpiť ani predať.

Z toho dôvodu treba predovšetkým usilovať o to, aby sa pôda nedala kupovať ani predávať, ale aby tým, čo pôdu prevádza do sféry spracovania jedným človekom, boli právne a duchovné vzťahy, právne a duchovné impulzy. Len ten, kto tieto myšlienky nepochopí, sa môže domnievať, že v nich spočíva čosi utopické. V podstate je to len zmena niečoho, čo existuje [ako nešvár]: že sa pôda platí peniazmi, získanými z výnosu za tovar – to nie je pravda, to je sociálna lož.