Poznanie

Pokolenia bohov

Bájnu látku, ktorá nás zavedie do hlbín pravdy, spracoval grécky tragéd Aischylos vo svojom "Spútanom Prométheovi". Táto skladba nadväzuje na báj, ktorá obsahuje meno Prométheus.

Keď Gréci namierili svoj duchovný zrak späť do uplynulých dôb, uvideli v bytosti našej zeme, vo vývoji našej zeme a vesmíru pôsobenie prastarých pokolení bohov. Gréci zbadali dve staré pokolenia bohov: najprv Urána a Gaiu. Títo starí nebeskí bohovia, ktorí vyvolali prvé pochody našej zeme, boli vystriedaní pokolením Titanov, tým pokolením Titanov, ku ktorému patrili i Kronos a Saturn. Kronos bol synom Urána. Báj rozpráva o tom, že Titani, v ich čele Kronos, na seba strhli vládu a zvrhli starého Urána. Podľa gréckeho názoru existovali za starych čias určité formy života, ktoré vtedy boli pod inou vládou než v neskorších epochách vývoja.

Kto vie, že sa formy diania v priebehu doby menia, ten bude obdivovať geniálny pohľad gréckej báje, ktorá prostredníctvom sobáša Uránu a Gaie vyjadruje počiatok zemského vývoja, súhru jednoduchých prasíl sveta, a ktorá potom neskoršie epochu vyjadruje tým, že hovorí, že sa objavili Titani. Celá tvár zeme sa mení, takže sú tu iné formy života, diania a vývoja. V Titanoch tak máme druhé pokolenie bohov, sily, pôsobiace vo vývoji zeme. Prečo je pokolenie Titanov vystriedané generáciou, ktorej vodcom je Zeus? Zeus je takpovediac príslušníkom najmladšieho z pokolenia bohov. Preto zvrhol Krona s jeho vernými do neznámeho sveta, do skrytého sveta, ku ktorému Titani patria, a Zeus je teraz tým, kto vykonáva vládu nad svetom.