Poznanie

Vývoj ľudského vedomia
Prométheov dar ohňa
Zeus a Prométheus ako astrálne telo a ja
Spravodlivosť a Titani
Upútanie Prométhea na zemi
Íó ako staré obrazné vedomie

Vývoj ľudského vedomia

V boji Dia s Titanmi stál Prométheus, potomok Titanov, po boku Dia. On napomohol tomu, aby Zeus dosiahol svoj cieľ. Prométheus však zažije trpké sklamanie. Napomohol Diovi, aby získal vládu nad svetom. V priebehu toho, čo si Gréci predstavovali ako striedanie týchto troch združení bohov (Uranos, Titani a rod Diov), sa ľudia vyvíjali k rôznym schopnostiam. Keď sa Zeus ujal vlády, boli ľudia tak ďaleko, že mohli do svojho vedomia prijímať dojmy okolitého sveta.

Ak budeme túto grécku báj správne chápať, tak zistíme, že grécky génius, tam kde sa vyjadruje bájne, nádherným spôsobom prizerá k pojmu vývoja. Čiže aj ľudské vedomie je vo vývoji. Až pozvoľna získavalo tie formy, ktoré má dnes.