Ďalšie témy

Definície

Bežné školské vzdelávanie sa dnes snaží predovšetkým o to, aby žiak vedel pohotovo pomenovať (alebo stručne popísať) čo najväčší počet vecí, javov alebo bytostí. Učí v podstate slovným definíciám. To má ten dôsledok, že deti, namiesto toho, aby primerane svojmu veku poznávali rastliny, zvieratá, minerály, hmotné deje, cudzie krajiny, vzdialené dejinné obdobia, dokážu iba veľa vecí pomenovať, popr. krátko opísať. Učia sa pomocou definícií kĺzať po povrchu sveta.

K tomu, s čím sa takto zoznámili, nemajú dôvod, ani čas zaujať vzťah srdca. Dalo by sa dokonca povedať: Čím viac toho týmto spôsobom spoznajú, tým menej budú schopné vyvíjať v sebe lásku k svetu. Naučené slová im zakrývajú skutočnosť, jej život a jej krásu.