Ďalšie témy

Od Walldorfu k Waldorfu
Meno sa stáva slávnym
Právna ochrana mena
Ochrana mena a ľudská dôstojnosť
Meno Waldorf a jeho dosah v ekonomickej oblasti
Waldorfská nadácia - vízia a budúcnosť
Múzeum Astor vo Walldorfe

Príbeh mena "WALDORF"

Meno "Waldorf" má viac ako dvestoročnú históriu. Má niekoľko významov. Je známe v celom svete, k čomu prispeli významnou mierou aj waldorfské školy. Vďaka nim sa "Waldorf" stal pojmom.