Ďalšie témy

Výchova dieťaťa

Utvárajúce sily v človeku, ktoré v prvých siedmich rokoch sú prevažne používané pre stavbu tela, sa s nástupom výmeny zubov premieňajú. Až dosiaľ sú utvárajúce sily spojené vnútorne s fyzickým telom. Vyžarujú z hlavy do ostatného organizmu a nakoniec spôsobujú i tvorenie druhých zubov. S výmenou zubov sa teda uvoľní to, čo bolo viazané na stavbu tela, teraz to začína slúžiť predstavám. Od tohto okamžiku je dieťa schopné sa učiť. Jeho pamäť môže byť určitým spôsobom budovaná a pojmy sa môžu jasne vymedzovať. Pri myslení a spomínaní sú činné tie sily, ktoré sa skôr podieľali na stavbe tela až po kostru. S výmenou zubov sa čiatočne uvoľňujú sily pre utváranie tela a stávajú sa silami pre utváranie myslenia.

O waldorfskej škole sa Rudolf Steiner vyjadril: "Waldorfská škola nemá byť školou svetonázorovou, kde by sme do detí tlačili antroposofické dogmy. Nebudeme učiť antroposofickú dogmatiku, antroposofia nebude žiadnym náukovým obsahom, ale budeme usilovať o aplikáciu antroposofie v učiteľskej práci. Antroposofiu budeme používať iba v metodike vyučovania.

Steiner odmietal zvecnenie sveta a prírody. Tomu sa má brániť prihliadnutím k prežívaniu dieťaťa a podpora zážitku úcty k svetu a k prírode, kedy rozoznávame svet v sebe a seba v svete. Pre ilustráciu jedného zo spôsobov podpory takéhoto zážitku na waldorfských školách uveďme tzv. rannú prípoveď, ktorú trieda každý deň pred zahájením vyučovania recituje:

Mám pred očami svet, kde jasné slnko žiari,
kde svetlá hviezd sa trbliecu,
kde kameň ticho leží
a tráva živá rastie
a zviera v cite žije
a človek s dušou svojou
je ducha domovom.
Mám pred očami dušu
čo život môjho vnútra.
A toho všetkého Duch
je svetlom dňa i duše
ako v šírej diali sveta,
tak v hĺbke vnútra srdca.
Ó Duchu, k tebe teraz
sa s prosbou obraciam,
nech smer a sila tvoja
i k učeniu, i k práci
v mojom vnútri narastá.