Nový zákon

Antikrist
Čas čísla 666
Zviera so siedmimi hlavami
Čierna mágia

Antikrist - šelma s dvomi rohmi

Sorat je bytosťou, ktorá nepatrí k nášmu vývoju - nepochádza z vývoja ľudstva. Pôsobí však skrze Lucifera, Ahrimana a Asura. Sorat je bytosťou pôsobiacou za číslom 666, Antikristom. Je slnečný démon, nepriateľský princíp Baránkov, ktorý pôsobí v zlých silách ľudí.

Ľudstvo sa dnes nachádza na rozcestí: buď sa vedome obráti k duchu, alebo sa bude prepadať do podľudskosti manipulovaného, temného vedomia. Dve prvé šelmy Zjavenia Jána, Lucifer a Ahriman umožňujú tretej najhroznejšej šelme s dvomi rohmi, aby sa zmocnila tých, ktorí sa poddali prvým dvom. Soratovi nejde o podrobenie, ale o zničenie ľudského ja. Mnoho súčasných udalostí v našom svete ukazuje činy, ktoré smerujú nielen k prospechu či k ovládnutiu iných, ale k samoúčelnému ničeniu. Vziať znamenie šelmy na svoje čelo znamená stratu ľudskosti, ľudského ja, ktoré je potom temným ne-ja. Proti tejto šelme pomôže len láska, pochopenie iných, nasledovanie Krista.

V Zjavení Jána sa píše: "Potom som videl inú šelmu vystupujúcu zo zeme, a mala dva rohy ako Baránok." Sú to ony dva rohy načrtnuté vyššie. V mysterijnej reči bolo bežným zvykom, užívať slová mnohoznačne, aby sa nezasväteným sťažovalo pochopenie veci. Čo tu apokalyptik popisuje slovami: Mala dva rohy ako Baránok, to je znamením slnečného démona, ktoré sa v mysterijnej reči vyjadruje slovom "Sorat". Ľudia sami nemôžu byť protivníkmi Krista. Týmto protivníkom je slnečné démonium: "Sorat", ktorý sa môže priblížiť k človeku a strhnúť ho s veškerou silou do priepasti. K ľuďom sa blíži bytosť, ktorá má obrovskú moc! Dnes najviac ohrození Soratom sú tí, ktorí vedome usmrcujú život spôsobovaním bolesti a v tomto spôsobovaní bolesti pociťujú určitú rozkoš.

Túto bytosť samu, ktorú sme charakterizovali ako dvojrohé zviera, stačí si predstavovať len tak, že ako zvádzajúca bytosť je úplne iná ako človek. Pochádza z iných svetových periód, prijala sklony iných svetových období a bude hlboko uspokojená, keď narazí na bytosti, akými budú títo zlí ľudia, ktorí sa zdráhali vnútorne prijať to, čo dobrého prúdi zo Zeme. Táto bytosť nemohla zo Zeme nič získať. Videla prichádzať zemský vývoj, ale povedala si: "nepokročilo som sa Zemou tak ďaleko, aby som zemským bytím mohla niečoho nadobudnúť." Táto bytosť by mohla zo Zeme niečo mať len tým, keby nad ňou bola mohla v určitom čase dosiahnuť vlády: totiž vtedy, keď Kristov princíp zostúpil na Zem. Keby bol vtedy tento Kristov princíp v zárodku udusený, keby Kristus mohol byť odporcom premožený, potom by bolo možné, že by Zem ako celok prepadla Soratovmu princípu. To sa nestalo a preto sa musí táto bytosť uspokojiť s odpadlíkmi, ktorí sa nepriklonili ku Kristovmu princípu, s tými ľuďmi, ktorí uviazli v hmote, tí budú v budúcnosti tvoriť jej zástupy.