Nový zákon

Pôvod Apokalypsy

Kde bolo najskôr obsiahnuté to, čo je napísané v Apokalypse? Keby ste sa mohli vrátiť do mystérií starého Grécka, do orfických, eleusínských mystérií, do mystérií starých Egypťanov, Chaldejcov, Peržanov a Indov, všade by ste našli Apokalypsu. Existovala, bola teda už tu! Nebola napísaná, ale žila od jedného pokolenia kňazov k druhému, v pokoleniach iniciátorov, kde bola pamäť tak živá, že sa tak bohaté látky dali zvládnuť. Pamäť bola aj v oveľa neskorších dobách ešte oveľa lepšia ako dnes. Nie je to pomerne ešte tak dávno, čo sa pamäť toľko zhoršila. Tieto pravdy sa v mystériách nezapisovali, žili ale od jedného pokolenia iniciátorov k ďalšiemu. Akú mala Apokalypsa úlohu? Mala byť návodom pre toho, kto v mystériách zasväcoval žiakov. Vtedy to bolo tak, že človek, ktorý mal byť zasvätený, bol vyvedený zo svojho fyzického tela a ostal ako mŕtvy. Ale v tomto stave ho nechal iniciátor v jeho éterickom tele pozerať na to, čo bolo možné neskôr, pôsobením Kristovho impulzu uvidieť jasnovidne vo fyzickom tele. Tak boli starí zasvätenci prorokmi, ktorí mohli poukazovať na Krista. A robili to. Mohli to robiť, pretože Kristus bol v tejto Apokalypse označený ako niečo, čo sa objaví v budúcnosti.

Vtedy sa ešte neuskutočnila udalosť na Golgote, kde by človek vo fyzickom tele prežil celé dráma zasvätenia pred tvárou dejín. Kde teda bolo možné túto udalosť na Golgote pochopiť? Zasvätenci ju chápali na určitom stupni, keď boli mimo svoje telo. Prežívali za iného stavu vedomia to, čo sa odohralo na Golgote. Udalosť na Golgote bola by mohla prejsť okolo tisícky ľudí a čím by im bola? Smrťou obyčajného odsúdenca! Možnosť pochopiť dej, ktorý sa odohral na Golgote, bola len tam, kde poznali obsah mystérií. Iniciátori mohli povedať: "Ten, ktorého sme vám ukazovali počas tri a pol dňa, ten, ktorého vám zvestovali proroci, toho môžete pochopiť, ak použijete prostriedkov z mystérií." Apokalyptik si osvojil ústne podanie mystérií a povedal si: "Keď sa preniknem tým, čo bolo možné sa dozvedieť v mystériách, zjaví sa mi Kristus." Apokalypsa nebola teda ničím novým, ale niečím novým bolo jej použitie na jedinečnú udalosť na Golgote. Podstatné bolo to, že tým, ktorí majú uši na počúvanie, bola daná možnosť, aby s pomocou toho, čo stojí v Jánovej Apokalypse, postupne prenikli ku skutočnému porozumeniu udalosti na Golgote. To bolo úmyslom Apokalyptika. Prevzal Apokalypsu zo starých mystérií, je to prastará posvätná kniha ľudstva a bola len zvonka ľudstvu darovaná učeníkom, ktorého Pán miloval a ktorého zmocnil, aby zvestoval jeho pravú osobnosť. Ján má zostať, kým nepríde Kristus, aby tí, ktorí sú vybavení osvietenejším vedomím, mohli ho pochopiť. Je veľkým učiteľom pravej udalosti na Golgote. Postúpil ľuďom prostriedok ku skutočnému porozumeniu tejto udalosti na Golgote.

V úvode Apokalypsy Apokalyptik hovorí (pokúsil som sa preložiť prvé slová tak, ako sa musia preložiť, ak majú byť správne): "Toto je zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázalo svojmu služobníkovi, ako sa v krátkosti má uskutočniť to, čo sa má stať. To je vložené do znamenia a poslané skrze jeho Anjela jeho služobníkovi Jánovi, a tento to vyjadril." Keď hovorí v krátkosti, čo sa tým myslí? Znamená to toľko, ako keby sme chceli povedať: "Keby som vám chcel jednotlivo popísať všetko, čo sa odohraje odo dneška až k cieľu pozemského vývoja, musel by som napísať veľmi, veľmi veľa. Chcem vám to vykresliť v krátkom náčrte. "Prekladatelia, ktorí nedokázali vniknúť do ducha Apokalypsy, preložili to potom tak, že povedali: "ukázať, čo sa zakrátko (čoskoro) stane." Domnievali sa, že čo sa tu opisuje, má nastať čoskoro. Má to však znamenať: v krátkom náčrte sa má vykresliť to, čo sa má uskutočniť.

Ale nie je to ani zďaleka všetko, čo by malo byť povedané. Je možné vniknúť ešte oveľa hlbšie do právd a do základov Apokalypsy. A keby sme prenikli do jej najvzdialenejších hlbín, potom by sa vám zdalo to, čo som vám mohol povedať, len ako prvý povrchný popis. Ale inak to nejde. Najskôr možno podať len povrchný popis. Tým je nutné prejsť. Musíme najskôr začať so základnými poznatkami, a ak ujdeme malý kúsok, potom sa nám už ukáže aj hĺbka. Lebo je toho tak veľa a veľa pod povrchom, ktorý bolo možné len trocha poodhaliť. A ak pôjdete ďalej touto cestou, pozvoľna vniknete do hlbín duchovného života. Vniknete do hlbín, ktoré dnes vôbec nemožno vyjadriť, pretože by ešte nikto nemal uši, aby to vypočul. Až skrze takéto výklady, ako tu boli podané, musia sa pripravovať uši k počutiu. Potom tu postupne budú uši, ktoré môžu počuť Slovo. Nech je vám obsah len podnetom, a kto ho prijíma tak, že si povie: "musím do toho vniknúť ešte hlbšie", ten to pochopil v pravom zmysle.