Nový zákon

Prvá smrť

Na konci pozemského vývoja budú dva typy ľudí. Tí, ktorí prijali Kristov princíp, ktorí tým pretvorili svoje astrálne telo a dostali od Krista pomoc, aby premenili aj telo éterické. A budú tu druhí ľudia, ktorí nedospeli ku Kristovmu princípu, ktorí neboli schopní, aby v éterickom tele niečo zmenili, pretože nevedeli nájsť pomocníka, Krista. Teraz pozrime na túto budúcnosť ľudstva. Krajina sa preduchovní, človek musí úplne stratiť niečo, čo teraz vo svojom fyzickom bytí považuje za to, čo k nemu patrí.

Môžeme si urobiť obraz o tom, čo sa potom s človekom stane, keď pozorujeme už obyčajný priebeh života po smrti. Človek po smrti stráca telo fyzické. Tomuto fyzickému telu treba pripisovať ľudské žiadosti a sklony, ktoré ho spájajú s bežným životom. Dajme tomu, že si niekto zvlášť obľúbil nejaký chutný pokrm. Počas života si môže tento pôžitok zaobstarať, po smrti nie. Žiadostivosť však nezastaví, pretože sídli nie vo fyzickom, ale v astrálnom tele. Keďže ale fyzický nástroj teraz chýba, chýba aj možnosť, aby tento chtíč bol uspokojený. Takí ľudia sa pozerajú z kámalóky do fyzického sveta, ktorý opustili. Vidia, čo by im ešte teraz mohlo robiť pôžitok zo všetkého, čo je vo fyzickom svete, ale nemôžu toho užívať, pretože na to nemajú fyzické nástroje. A tým v nich vzniká palčivý smäd. Podobne je to so všetkými žiadosťami, ktoré v človeku zostali po smrti, a ktoré prináležajú k fyzickému svetu, pretože môžu byť uspokojené len fyzickými nástrojmi. Tak je to vždy po smrti. Človek vidí zánik svojho fyzického tela, a tým, že mu z tohto fyzického tela niečo zostalo, má pudenie ešte k obyčajnému svetu našej fyzickej úrovne. A než si tomu v duchovnom svete odvykne, prežíva dobu očisty (od ohňa žiadostí).

Predstavme si posledné pozemské vtelenie pred preduchovnením Zeme, odloženie posledného fyzického tela. Ľudia, ktorí žijú dnes na Zemi, dospejú Kristovým princípom tak ďaleko, že im toto odloženie aktuálneho fyzického tela nebude robiť žiadne zvláštne problémy. Niečo ale predsa budú musieť opustiť, pretože s preduchovnením Zeme raz navždy zmizne to, čo nám dáva radosť z predmetov tejto Zeme. Predstavte si poslednú možnú smrť za pozemského vývoja, posledný zánik fyzického tela. Táto posledná smrť po rade vtelení je nazývaná v Apokalypse prvou smrťou. A tí, ktorí prijali Kristov princíp, uvidia toto fyzické telo ako odpadávajúcu šupku. Pre nich bude teraz mať význam éterické telo. To bude s Kristovou pomocou usporiadané tak, že prispôsobí astrálne telo na to, aby už netúžilo, nedychtilo po veciach fyzického sveta. V preduchovnenej Zemi budú ľudia žiť ďalej len s tým, čo bolo s Kristovou pomocou vnesené do éterického tela. Kristov princíp v nich zjedná súlad (harmóniu) medzi telom astrálnom a éterickým.

Naproti tomu tu budú druhí, ktorí Kristov princíp neprijali. Tí budú v sebe mať nevyrovnanosť, nesúlad. Aj oni musia stratiť fyzické telo, pretože v preduchovnenej Zemi nebude žiadneho fyzického tela. Všetko fyzické musí byť rozpustené. Zostáva tu z neho len žiadosť fyzického prvku, neočistený duchovný prvok, zatvrdnutý v hmote. Zostane im éterické telo, ktorému Kristus nepomohol, aby bolo prispôsobené astrálnemu telu. Preto je učlenené podľa fyzického tela. Títo ľudia budú pociťovať horúcu túžbu po fyzickej telesnosti. Budú pociťovať pálčivú žiadosť v éterickom tele, pretože im teraz nevyhnutne chýba to, čo mali vo fyzickom živote. V tejto nasledujúcej dobe, až sa všetko fyzické rozplynie, uvidíme ľudí, ktorí budú vo svojom éterickom tele žiť ako v bytostnom článku, ktorý harmonicky spolupôsobí s astrálnym telom. A potom sa objavia iní ľudia, ktorých éterické telo bude žiť v nesúlade, pretože budú dychtiť po tom, o čo prišli s fyzickým telom.