Nový zákon

Druhá smrť

A potom v ďalšom vývoji pokročí preduchovnenie Zeme tou mierou, že už nebude môcť existovať ani telo éterické. Tí, ktorých éterické telo bude úplne v harmónii s astrálnym telom, odložia bez bolesti aj toto éterické telo, pretože zostanú vo svojom tele astrálnom, ktoré bude naplnené Kristovou bytosťou a pochopia ako vývojovú potrebu, aby éterické telo bolo odložené. Lebo pocítia v sebe schopnosť, že si ho môžu sami znova vybudovať, pretože do seba prijali Krista. Tí však, ktorí v éterickom tele majú žiadosť po tom, čo minulo, tí taktiež nebudú môcť ďalej udržať éterické telo, až sa všetko zastralizuje. Bude im vzaté, a oni to teraz pocítia ako druhý zánik života, ako druhú smrť. Táto druhá smrť prejde u tých, ktorí prijatím Kristovho princípu zharmonizovali svoje éterické telo s telom astrálnym nepozorovane. Nad tými nebude mať druhá smrť moci. Ale tí druhí pocítia druhú smrť pri ďalšom prechádzaní do každej nasledujúcej astrálnej podoby. Potom bude ľudstvo v onom stave, keď tí, ktorí dosiahli cieľa vývoja, svoje astrálne telo celkom prenikli Kristom. Tí budú zrelí, aby prešli na Jupiter. Tí pripravujú na našej Zemi plán vývoja Jupitera. Tento plán býva nazývaný Nový Jeruzalem. Tí budú žiť v novom nebi a na novej Zemi - na Jupiteri.

Tento nový Jupiter bude sprevádzaný ako súputníkom tými, ktorí budú vylúčení zo života v duchu, ktorí zažili druhú smrť a preto nemajú možnosť nadobudnúť jupiterského vedomia. Budú tu teda ľudia, ktorí postúpili k jupiterskému vedomiu, ktorí nadobudli duchovné ja. A potom také bytosti, ktoré odmietli ony sily, ktoré by im toto vedomie dali. Tieto bytosti nadobudnú až na Jupiteri pozemského vedomia svojho ja. Tieto bytosti budú odkázané na svoje štyri bytostné články, ako dnešný človek na Zemi. Ale taký človek sa môže vyvíjať len na Zemi. Iba Zem má okolie, pôdu, vzduch, oblaky, rastliny a minerály, ktoré človek potrebuje, ak chce dosiahnuť to, čo sa dá v týchto štyroch článkoch dosiahnuť. Jupiter bude vytváraný úplne inak, bude novou Zemou, s inou pôdou, iným vzduchom, inou vodou a iná bude každá bytosť. A nebude tam podmienok k normálnemu životu bytostí, ktoré ešte len nadobudnú pozemského vedomia, bytostí, ktoré zostali vo vývoji pozadu. Ale i na Jupiteri bude ešte posledná možnosť, aby mohutná sila vyspelejšej časti ľudstva ešte raz pohla týchto ľudí k obráteniu a určitý počet ich tiež priviedla k obratu. Až za vtelenia Venuše padne konečné, nezmeniteľné rozhodnutie.