Nový zákon

24 starcov

Sú to bytosti, ktoré môžeme nazvať vládcami vývoja, vodcovia dôb (času), lebo čas súvisí s vývojom. Je to oných 24 starcov, s ktorými sa stretávame v Jánovej Apokalypse.

Sú to tie isté bytosti, popisované pri otváraní knihy so siedmimi pečaťami. Sú zobrazené ako vlastní organizátori dejín, ako vlastné alfa a omega.

Vidíte, ako Apokalyptik, ktorý napísal toto dôležité dielo, do svojich obrazov podivuhodne vtajil to, čoho sa sami dopátrame pri pozorovaní duchovného vývoja svetov.