Nový zákon

Ostrý, dvojsečný meč

Kristus, je v Apokalypse právom zobrazený ako ten, ktorý má v ústach ostrý, dvojsečný meč. Označili sme za veľkú vymoženosť človeka, že sa môže povzniesť k slobodnému poňatiu ja práve kresťanstvom. Kristus priniesol toto ja v plnej miere, preto musí byť toto ja vyjadrené práve oným ostrým, dvojsečnými mečom, ktorý poznáte z jednej z pečatí.

Rovnako je pochopiteľné, že tento ostrý, dvojsečný meč vychádza z úst Syna človeka, pretože, keď sa človek naučil s plným vedomím vyslovovať svoje ja, bolo mu dané, aby vystúpil k najvyššej méte, tu klesol na najnižšiu úroveň. Ostrý, dvojsečný meč je jedným z najdôležitejších symbolov, s ktorými sa v Apokalypse stretávame.