Nový zákon

Antikrist
Čas čísla 666
Zviera so siedmimi hlavami
Čierna mágia

Čierna mágia

Dnes môžu ľudia upadnúť do toho, čo nazývame čiernou mágiou, do istej miery vedome alebo nevedome. Tí, ktorí dnes žijú len tak - zo dňa na deň, zostávajú nedotknutí duchovným svetovým názorom, žijú vo svojej pohodlnej všednej otupenosti a hovoria: "Čo ma je po tom, o čom hovorí títo snílkovia, stúpenci duchovnej vedy". Títo ľudia majú najmenšiu možnosť, dostať sa do kruhov čiernej mágie. S tými je to tak, že dnes iba premeškávajú príležitosť, aby raz mohli svojim blížnym pomáhať v úsilí o dosiahnutie spirituálneho života. Tí nemôžu sami ešte príliš veľa stratiť. Ale tí, ktorí dnes začínajú usilovať o duchovný život pochybným spôsobom, tí prijímajú prvé vlohy k niečomu, čo by sme mohli nazvať čiernou mágiou. Len málo jednotlivcov už dnes prepadlo čiernej mágii v onom strašlivom zmysle, v akom musí byť ľuďom hovorené o tomto hroznom umení.

Ako sa čierna mágia v najhrubšej podobe pestuje? Tým, že človek, ktorý sa stane žiakom čierneho mága, je nabádaný k tomu, aby úplne vedome usmrcoval život. Aby predovšetkým spôsoboval pri usmrcovaní života - čo možno najviac bolesti, a aby v tomto spôsobovaní bolesti pociťoval určitú rozkoš (uspokojenie). Abeceda čierneho umenia je daná tým, že človek má úmysel bodat alebo rezať do živej bytosti s úmyslom, aby z jej bolesti pociťoval rozkoš. Čo je nad to, o tom sa nemožno ani zmieňovať. Ale budete mať už za dostatočne ohavné, keď sa vám povie, že začiatočník v čiernej mágii musí rezať a bodať do živého mäsa! Ale nie tak ako tí, čo sa živia zabíjaním zvierat na bitúnkoch. Lebo hoci je to niečo zlé, predsa ich činy budú prekonané nimi samými (tým, že budú musieť v kámalóke pocítiť sami na sebe bolesť, ktorú spôsobili svojím obetiam, toho v budúcnosti zanechajú). Na šikmú plochu čiernej mágie sa dostáva ten, kto systematicky reže do tela a pociťuje z toho uspokojenie. Tým je mu daná príležitosť, aby sa čoraz viac približoval dvojrohému zvieraťu.