Kresťanstvo

Dielo Christiana Rosenkreutze

Toto dielo započalo v 13. st., trvá dosiaľ a bude trvať po celú večnosť. Keď sa Christian Rosenkreutz narodil v 14. st. spočívalo jeho dielo hlavne vo vyučovaní žiakov dvanástich. Tých, ktorých chce učiniť svojími žiakmi, k tomu sám zvláštnym spôsobom vyvolí. Predpokladajme, že niekto niečo podniká a snaží sa dospieť k cieľu. Môže to byť i materiálne zmýšľajúci človek a zrazu počuje hlas: "Zadrž v tom, čo chceš." A zistí, že to nebol fyzický hlas. Dotyčný vie, že to nie je fyzický hlas, že prišiel z duchovného sveta. Podobných prípadov môžu byť tisíce. Predpokladajme, že ustúpi, svoj zámer nevykoná a môže zistiť: Keby som sa vrhol na cieľ, úplne isto by som išiel na smrť. Tieto dva momenty sú nutné, aby sme jasne poznali: za prvé, že to, čo nás varovalo, prišlo z duchovného sveta, a za druhé, že by nastala smrť, keby sme zámer uskutočnili. Je to iba vonkajšie znamenie, avšak najdôležitejšie znamenie vonkajšieho spirituálneho povolania.

K vnútornému povolaniu patrí to, že sa vyvolený zaoberal niečím spirituálnym, antroposofiou alebo inou duchovnou vedou. Môže sa ale stať, že túto udalosť človek raz alebo viac krát prežil, ale hneď sa nedostal k duchovnej vede. Neskoršie si však na to môže spomenúť. Nech je toto náznakom spôsobu povolania vyšších žiakov rosenkruciánov. Tí, ktorí pokyn povolania nepochopia, k tomu iste dospejú neskôr, pretože kto taz pokyn dostal, nikdy mu už neutečie. To, že môže človek prežiť takýto zážitok, je dané tým, že sa tento človek medzi svojou poslednou smrťou a svojím posledným narodením stretol v duchovnom svete s Christianom Rosenkreutzem. Vtedy si nás vyvolil, vložil do nás impulz vôle, ktorý nás privádza k týmto zážitkom. Tí, ktorých si vyvolil, sú tí, v ktorých by najskôr malo vzniknúť hlbšie chápanie ezoterického kresťanstva. Z tohto duchovného prúdu vychádza mohutná pomoc pre pochopenie Kristovho impulzu v našej dobe.

Rosenkruciánstvo je v každom storočí niečím iným, pretože sa musí stále prispôsobovať súčasným pomerom. Nositeľ inšpirácie nie je nikdy navonok označovaný. Vedia to iba najvyšší zasvätenci. O takých udalostiach sa môže hovoriť navonok až za sto rokov. Rosenkruciánske kresťanstvo má v sebe impulzy, ktorými sa má stavať na odpor proti démonom. Týmito impulzami má byť ja pozdvihnuté. Lenže s týmto pozdvihnutím ja sa ešte veľmi nepokročilo.

Christian Rosenkreutz nepožaduje nikdy akýkoľvek osobný kult. Nikdy nevyžaduje slepú vieru v majstra. Použijeme predovšetkým vlastné sily, potom sa naskytne príležitosť poznať skrze pravdu majstrov múdrosti a súladu pocitov. Od nikoho nie je vyžadovaná viera v nich, lebo potom by viera v majstrov stála vyššie než pravda.

Christian Rosenkreutz má za úlohu chrániť ľudstvo pred luciferským vplyvom.