Poznanie

Alchýmia

Rosenkruciánstvo je uvádzané do súvislosti s alchýmiou. Príprava kameňa mudrcov a všelijaké iné alchymistické postupy sú pre rosenkruciána symbolmi pre vnútornú morálnu očistu duše, vytvorenie zvláštnych ľudských cností. A keď sa povie, že sa môžu neušľachtilé kovy premeniť v zlato, tak je tým myslené to, že sa môžu neušľachtilé kovy rôznych ľudských necností premeniť na zlato ľudských cností, a že tento proces premenenia je symbolickým opísaním toho, ako sa vo svojom vnútri máme morálne vyvíjať.

Niekto môže namietať, prečo by sa mali vynachádzať všelijaké alchymistické veci ako premena kovov a tak ďalej len preto, aby sa predviedla taká samozrejmá vec, že ​​sa má človek očistiť a premeniť svoje necnosti. Toto sa môže namietať tými, ktorí veľké dielo rosenkruciánstva ponímajú ako niečo len symbolického. Avšak v skutočnosti za tým väzí niečo oveľa hlbšieho.