Kresťanstvo

Chymická svadba Christiana Rosenkreutze a jej autorstvo

Johann Valentin Andreae spísal Chymickú svadbu Christiana Rosenkreutze vo svojich 17 rokoch v r. 1603 a vyšla v r. 1616. Johann Valentin Andreae spísal Chymickú svadbu, v ktorej je skryté hlboké, okultné poznanie, potom sa však chová veľmi zvláštne. Nielenže špekuluje nad určitými slovami, ktoré vyslovil v súvislosti so spismi, ktoré napísal v čase, keď spísal Chymickú svadbu, ale hoci napísal toto veľké dielo, javí sa ako človek, o ktorom možno povedať, že tomu, čo napísal, ani trochu nerozumie. Pietistický pastor, ktorý potom napísal všeličo iné, Chymickej svadbe vôbec nerozumie a nerozumie ani ďalším spisom, ktoré spísal. Nie je tomu však tak, že by sa Andreae zmenil, Andreae zostal stále ten istý, len v ňom hovorila iná mocnosť. Bolo mu sedemnásť, svojou vonkajšou inteligenciou bol nezrelý a neskoršie Chymickú svadbu popieral.

Filológovia si lámu hlavu a porovnávajú rôzne miesta v listoch. Jeho ruka to spísala, jeho prostredníctvom to však chcela ľudstvu zvestovať - spôsobom, akým to vtedy bolo zvestované - duchovná mocnosť, ktorá vtedy nebola na Zemi inkarnovaná. Potom prišla tridsaťročná vojna, ktorá pochovala mnohé z toho, čo vtedy malo do ľudstva vojsť. V čase tridsaťročnej vojny mali ľudia porozumieť tomu, čomu však neporozumeli, čo bolo naopak pochované. Chymická svadba bola skutočne zapísaná tým, kto sa navonok nazýval Johann Valentin Andreae, preukázateľne bola zapísaná už v roku 1603, ľudia ju však neprijali, pretože v r. 1618 vypukla tridsaťročná vojna. Než vypuknú vojny, dejú sa niekedy takéto veci. Potom je správne čítať v znameniach doby, aby človek vedel: To, čo je položené ako zárodok, musí tiež priniesť kvety a plody!