Duchovné bytosti

Démoni vytváraní nemravnými činmi

Bytosti, ktoré sú ako démoni vytvárané prostredníctvom nemravných činov, majú tiež telo astrálne, éterické a fyzické až do vodnej povahy, ale nemajú schopnosť vyvinúť ja. Namiesto toho, aby prijali schopnosť prijať ja a pokračovali normálne cestou k jupiterskému bytiu, túto schopnosť odmietajú. Tým sa nielen odsudzujú k osudu, že z vývoja vypadnú, ale aj rozmnožujú zbory luciferských bytostí, dostávajú sa do ich moci. Pretože nemôžu dosiahnuť normálne založený život, musia viesť život příživnický, cudzopasný. Všetky bytosti, ktoré odmietnu regulárne založený život, musia viesť život cudzopasný, ale aby ďalej pokročili, musia sa niekde usadiť.

Bytosti, ktoré vznikajú v dôsledku nemravných ľudských činov, zasahujú pod vedením Lucifera do evolúcie človeka ešte skôr, ako príde na svet. Prepadávajú človeka v embryonálnom stave a vedú cudzopasný život u človeka ešte nenarodeného, v živote medzi počatím a narodením. Všetko, čo súvisí so zánikom rodov, kmeňov a národov, má rozmanité dôvody, ale jeden z nich je aj ten, že zločinní démoni vedú v človeku příživnický život v období, o ktorom je tu hovorené. To sú veci, ktoré hrajú veľkú úlohu v celom zemskom vývoji a tým, že o týchto veciach hovoríme, sa dotýkame hlbokých tajomstiev ľudského života. Niektoré predsudky a isté názory sú takto ľuďom často vtláčané už predtým, než narodením prídu na svet. A ľudia sú takto mučení pochybnosťami a neistotou v živote a všetkým možným, čo vlastne súvisí s tým, že démonické bytosti vedú taký život. S tým, čo sa v človeku vyvíja od okamihu nastúpenia jeho ja, nemôžu tieto bytosti veľa robiť, ako skôr môžu viesť příživnický život v dobe pred narodením človeka alebo ešte v prvých rokoch jeho detstva.