Duchovné bytosti

Zaostalé bytosti na starom Mesiaci

Anjeli sú bytosti, ktoré svoje ľudstvo absolvovali na Mesiaci a v súčasnom zemskom stave dospeli na úroveň Anjelov. Okrem nich sú ešte iné bytosti, ktoré na starom Mesiaci svoj vývoj neukončili. Keď začal zemský stav našej planéty, človek prijímal aj inšpirácie božsky duchovných bytostí lebo inak by sa nebol mohol - podobne ako dieťa - dostať dopredu. A tak boli pre Zem vedľa týchto detských ľudí prítomné nepriamo tiež bytosti, ktoré svoj vývoj na Mesiaci ukončili. Medzi nimi a ľuďmi boli ešte také bytosti, ktoré svoj vývoj na Mesiaci ešte neukončili, bytosti vyššie ako ľudia, pretože sa už v dobe starého Mesiaca mohli stať Anjelmi. Ale aj keď nedospeli vtedy k plnej zrelosti, zostali medzi Anjelmi pozadu, prevyšovali však človeka ďaleko vo všetkom. To sú v podstate bytosti, ktoré v radoch luciferských duchov zaujímajú najnižší stupeň. Týmito bytosťami, ktoré stoja uprostred medzi ľuďmi a Anjelmi, začína ríša luciferských bytostí.

Nemožno povedať, že tieto bytosti sú iba zlé bytosti, hoci pôvod zla v ľudskom vývoji je nutné hľadať u nich. Vyčnievajú istým spôsobom dokonalosťou nad ľudí. Vo všetkých schopnostiach, ktoré si ľudia ešte len musia dobývať, dosiahli tieto bytosti už vysokého stupňa a na rozdiel od Anjelov - pretože svoje ľudstvo na Mesiaci nedokončili - sú ešte schopné, zatiaľ čo sa človek na Zemi vyvíja, vteľovať sa do ľudských tiel. Zatiaľ čo Anjelské bytosti, ktoré sú veľkými inšpirátormi ľudí a na ktoré sa ešte odvolávali Egypťania, sa v ľudských telách neobjavovali, ale sa mohli prejavovať len prostredníctvom ľudí, sú bytosti stojace uprostred medzi ľuďmi a Anjelmi, v pradávnych dobách ešte schopné vteľovať sa v ľudských telách. Preto nachádzame v lemurskej a atlantskej dobe medzi ľuďmi na Zemi takých, ktorí v sebe majú ako najvnútornejšiu duševnú prirodzenosť oneskorenú anjelskú bytosť, to znamená: v starej lemurskej a atlantskej dobe chodia po Zemi nielen obyčajní ľudia, ale medzi ľuďmi skorších čias chodia tiež také bytosti, ktoré zvonka vyzerajú ako ostatní ľudia. Musia mať ľudské telo, pretože vonkajšia podoba človeka v mäse je závislá od pozemských pomerov. Ale najmä v starších dobách nachádzali sa medzi ľuďmi také bytosti, ktoré patrili k najnižšej kategórii luciferských individualít. Vedľa Anjelských bytostí, ktoré na ľudskú kultúru pôsobili prostredníctvom ľudí, inkarnovali sa aj takéto luciferské bytosti a založili na rôznych miestach kultúry ľudstva. A ak sa nám popisuje v legendách starých národov, že na nejakom mieste žil určitý veľký človek, ktorý založil kultúru, potom nemožno takú individualitu vyznačiť tým, že by sme povedali: tu je vtelená luciferská bytosť, ktorá musí byť nositeľom zla, ale vchádza tu nekonečne veľa požehnaného do ľudskej kultúry prostredníctvom týchto bytostí.