Duchovné bytosti

Lucifer a Ahriman v nás cítia

Pudy a žiadosti, ktoré v nás žijú, nevytvárame my, ale z veľkej časti nás ovládajú. Dve tretiny týchto citov, v najlepšom prípade polovica, pochádzajú od luciferských a ahrimanských bytostí, skrze máju vonkajšieho, zmyslového sveta. Aj s ľudským cítením by to bolo iné, keby boli pôsobili len bytosti postupujúce vo vývoji. Potom by sa človek v noci nachádzal vo svete praobrazov. Tam by videl napríklad praobraz nejakého kvetu. Keby potom túto kvetinu uvidel vo dne, videl by zároveň aj jej praobraz v podobe éterických síl, hravým spôsobom obklopujúcich rastlinu. Aj človeka tak pretkávajú sily, a keď to pocíti a nazrie, môže to mať na neho dobrý účinok.

Rastlinu môže spoznať ako niečo, čo je s ním bytostne spriaznené, a opäť si uvedomiť spolupatričnosť všetkých bytostí v mantrických slovách: Ono ma tká. Musí sa tak ale diať s náležitým pocitom, s citmi vďačnosti.