Duchovné bytosti

Úsilie Lucifera a Ahrimana

Človek je na Zemi postavený na bojisko, a síce do boja dobrých duchovných mocností proti Ahrimanovi a Luciferovi. Obaja sa usilujú o to, aby v ľudských dušiach zhromažďovali vojakov pre svoje vojská.

Lucifer má pri jednostrannom pohľade vznešený cieľ. Predchádzajúce vtelenie našej Zeme, Starý Mesiac, bol kozmom múdrosti, bolo preniknuté, prestúpené múdrosťou. Avšak jedna sila, ktorá je teraz daná Zemi, mu chýbala: láska. A tak je aj Lucifer preniknutý múdrosťou, lásku však vôbec nepozná. Oddal sa múdrosti, možno povedať, že sa ňou opojil, a preto chce všetky bytosti, všetkých pozemšťanov naplniť múdrosťou. A v tom pre človeka spočíva veľké pokušenie. Lucifer, ktorého sily v nás žijú, nám hovorí: Budeš nahliadať do všetkých pomerov, budeš všetko vedieť, všetko ti bude jasné, ak ma prijmeš. Chce dať človeku múdrosť bez lásky, tá vedie k sebeckým vedomostiam. Lucifer ešte stále verí, že ľudí získa ako vojakov svojich vojsk, a pracuje rázne na tom, aby to dosiahol.

Vo všetkom poznaní, vo všetkom vnímaní spočíva Lucifer. Je len jedna vec, kde na nás nemôže, vtedy, ak sa ponoríme do meditácie a bez vonkajších vnemov sa jej v múdrosti oddáme - potom Luciferovi unikáme.

Ahriman chce dať človeku moc. Ahriman je duch, ktorý odpadol už skôr. Na Starom Slnku boli Archanjeli ľuďmi, avšak inými ako my dnes. Myslenie sa vtedy okamžite premieňalo v čin. Vtedajší ľudia boli mocnými bytosťami. Myšlienka bola okamžite realitou. Múdrosť vtedy ešte ako na Starom Mesiaci nebola, zato však moc. Samotná moc bez múdrosti vedie k čiernej mágii, k zatemneniu.

Ahrimana porazíme zmýšľaním, spočívajúcim v oddanosti duchu sveta: chcieť byť len jeho nástrojom, nechať ho v sebe pôsobiť. Ak konáme meditácie s týmto zmýšľaním, môžeme Ahrimana poraziť.

Lucifera porazíme tým, že svoje ja vyplníme obsahom meditácie. Do ja Lucifer nemôže, len do astrálneho tela.

Kristov impulz je láska. Láska bez múdrosti by bola veľmi zlá. Ako príklad spomeňme matku, ktorá zbožňovala svoju dcéru a nedokázala jej nič odoprieť, nič odmietnuť. Dcéra sa v dôsledku tejto zvrátenej výchovy stala na začiatku 19. st. preslávenou travičkou. Tá istá individualita sa opäť inkarnovala ako čierny mág. Inkarnovala sa preto tak rýchlo znovu, že takéto bytosti sú duchovným svetom akoby vyvrhované.

Luciferova spása spočíva v Kristovi. Ľudia, ktorí na Jupiteri prijmú Lucifera, budú potom mocnými bytosťami, bude to však, ako by tieto ja boli spálené v múdrosti bez lásky. Na Venuši sa potom bude jednať o čiernu mágiu, ich stav bude podobný duchovnému utopeniu. Aby na Venuši žiarila číra láska, musia mať už teraz ľudia vôľu k ezoterike.