Duchovné bytosti

Technika

Sily, s ktorými pracuje technika, patria k luciferským bytostiam najnižšieho stupňa. Ak ich človek nepozná správne, potom pokladá materialistické podnety prítomnej doby za jedine možné a nevidí iné sily, ktoré vedú hore do duchovna. To ale neznamená, že sa máme technike vyhýbať.

Za Egypta zaostali vo vývoji určité bytosti a díky ich pôsobeniu v dnešnej dobe mohol materializmus získať tak obrovský vplyv.