Duchovné bytosti

Luciferské tvorenie bytostí z častí nevyrovnanej karmy

Patrí to k najotrasnejším zážitkom jasnozrivého vedomia. Že človek nachádza v duchovnom svete časti nevyrovnanej karmy ako Luciferom osamostatnené tieňovité bytosti. Môžeme ich nájsť veľa.