Duchovné bytosti

Prečo nám boli dané choroby a utrpenie

Lucifer nám dal zmyslové túžby, vyššie bytosti použili opačne pôsobiace prostriedky spôsobom, ktorý človeku umožní úplne neprepadať iba zmyslovým túžbam, preto dali človeku choroby a utrpenie. Na svete je preto rovnako utrpenia a bolesti ako záujmu o fyzický, zmyslový svet. Ani jedného ani druhého nie je vo svete viac. Je rovnako zmyslovej žiadostivosti ako zmyslového utrpenia, ako chorôb a bolesti.

Bolesť a choroby sú blahodárne, očisťujúce, sú darom dobrých Bohov. Utrpenie nám darovali duchovia, ktorí nám chcú pomôcť na ceste vpred.