Duchovné bytosti

Luciferské bytosti inšpirujú géniov

Luciferského ducha by sme nemali nenávidieť. Je niečím - aj keď sa rozvíja v človeku ako príživník - čo spôsobuje, že človek ním posadnutý pracuje pod jeho vplyvom ako človek-génius, ako človek inšpirovaný. Luciferskí duchovia sú potrební. Geniálni ľudia na Zemi sú tí, v ktorých - väčšinou po niekoľko rokov - pôsobí luciferská bytosť. Lucifer sa podstatne zapája do kultúrneho pokroku na Zemi. Práve v géniovi pôsobí luciferický princíp. Luciferským duchom vďačíme za postup vpred. Díky tomu, že hľadajú svoj vlastný vývoj, môžeme vyrastať nad svoje ja. Ľudia taktiež zvyknú hovoriť povrchne, že geniálni básnici a umelci vyrastajú nad úzko ohraničené ľuďské ja.

Týmto spôsobom sa trochu pozeráme na luciferských duchov, ako na vodcov ľudstva. Musíme uznať oslobodzujúci prvok luciferského princípu, ktorý bol tiež vložený dobrými bohmi. Lebo nás počas pozemského vývoja vedie nahor nad nás samotných, takže predbiehame to, čoho sa nám dostane až počas vývoja na Jupiteri atď. Na Zemi teda dochádza k vzájomnému ovplyvňovaniu bytostí, ktoré tu boli na začiatku zemského vývoja, k takému vzájomnému ovplyvňovaniu, že môžeme povedať: Ľudia, vyvíjajúcich svoje vlastné ja, sú ďalej vedení takými bytosťami, ktoré majú voči človeku také postavenie, že môžeme povedať: sú vyššie než človek, lebo vyvinuli svoj piaty článok a vyvíjajú sa k šiestemu, zatiaľ čo človek pracuje ešte len na svojom štvrtom článku. Alebo už rozvíjajú svoju siedmu základnú časť. V týchto luciferských bytostiach vidíme bytosti nadľudské, mikrokozmicky nadľudské.