Duchovné bytosti

Lucifer a Ahriman v éterickom a astrálnom tele a v prežívaní práva a povinnosti

Aj v éterickom tele pôsobia - protichodne - luciferské a ahrimanské mocnosti.

Tri duševné činnosti: myslenie, cítenie a chcenie, cítenie je staršie chcenie, myslenie je úplne staré chcenie.

Mimo fyzický svet panuje zákon premeny. Luciferská a ahrimanská činnosť sa začleňujú do pohybu éterického tela, plynúceho s časom.

Duševná činnosť prestúpená Luciferom je chcením, Lucifer omladzuje. Ahriman spôsobuje v duševnej činnosti tvrdnutie a starnutie: myslenie. V oblasti cítenia spolu Lucifer a Ahriman bojujú.

Plné vedomie máme zatiaľ len vo fyzickom tele. Do éterického tela svojim vedomím nezostupujeme, a nevieme preto, že sa ním ponárame do sféry prírodných duchov. Uvedomíme si to však v stave vytrženia, kedy sa éterické telo vytrhne z tela fyzického a spojí s okolitým éterickým svetom. Takéto vytrhnutie môže byť spôsobené stavom hrôzy.

Do kontaktu s vonkajším éterickým svetom sa dostávame aj v reči.

Lucifer a Ahriman však zasahujú aj do astrálneho tela. Pre astrálne telo je podstatné vedomie. Máme dva stavy vedomia: bdenie a spánok. Bdelé vedomie = Ahriman, spánok = Lucifer.

Protikladné pojmy povinnosti a práva. Pri podrobovaní sa povinnosti človek vychádza zo seba von, mohol by však pri tom stratiť pôdu pod nohami. Musí preto hľadať sám v sebe pomoc. Touto pomocou je láska k povinnosti. Tou vykupujeme Lucifera, zakliateho v sebaláske.

K právam je zase treba pristupovať s chápavou vyrovnanosťou, s prijímaním karmy. Tým vyslobodzujeme Ahrimana.

V revolučnom prúde žije Lucifer, v konzervatívnom Ahriman. Človek vo svojom právnom živote žije medzi nimi.

Svetu nemôžeme porozumieť inak, ako keď ho poznávame v jeho protikladoch. Svet je výsledkom rovnovážnych pôsobení.