Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Dvojníci Duchov národov

Ak by pôsobili len Duchovia národov - Archanjeli, ktorí prešli riadnym vývojom - tak by sa národy nikdy nemohli voči sebe stavať nenávistne. Medzi riadiacimi Archanjelskými bytosťami sú také, ktoré svoj vývoj začali riadne na Slnku a ktorí až do zemských čias sú riadnymi Archanjelmi, ale aj takí, ktorí zostali stáť na slnečnom stupni. Tieto bytosti teda stoja na tom istom stupni, ako Duchovia národov, a predsa súčasne za nimi zaostávajú, nemajú ešte vlastnosti Archanjela. Tieto bytosti zaostali.

Istým spôsobom majú na svet tie isté požiadavky, ako Archanjeli, ale stupeň Archanjelov nedosiahli. Preto musia istým spôsobom pôsobiť tými istými silami, ako na Slnku. Následok toho je, že uchopujú človeka nie ako Archanjeli, ale vstupujú do ľudskej prirodzenosti, neriadia človeka zhora, ale vstupujú do ľudskej prirodzenosti. A od týchto duchov, ktorí teda vystupujú ako istá konkurencia medzi skutočne vedúcimi Duchmi národov, pochádza to, že národy voči sebe bojujú, nežijú medzi sebou na Zemi v mieri. Človek by sa vôbec nepokúšal identifikovať svoju osobnosť, svoje človečenstvo so svojou národnosťou, ale by svoju národnosť bral ako niečo, čo ho duchovne vyživuje. Ale nevystupoval by za svoju národnosť bojovne, neidentifikoval by s ňou svoju osobnosť.

Títo zaostalí archanjeli sú v podstate luciferskými duchmi a vedú človeka do nacionalizmu. A následok toho je, že nie to, čo je Archanjelské, zostupuje na ľudí ako dar, ale že človek sa stotožňuje s národom ako s úplne osobnou záležitosťou a tým prichádza na Zem tento spor národností. Len málo ľudí si dokáže vytvoriť spojenie s pravým Duchom národa.