Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Michaelova nadzmyslová škola

začala v 15. storočí po Kristovi, aby pripravila ľudské duše na jeho pôsobenie v súčasnom Michaelskom období (začalo v r. 1879 a skončí v r. 2234) a trvala do 18. st. Nezúčastnili sa jej len ľudské duše, ktoré boli v tej dobe medzi smrťou a novým narodením, ale ako žiaci Michaela sa jej zúčastnili i bytosti zo všetkých troch rádov tretej hierarchie - Anjeli, Archanjeli, Archai, ktoré boli súčasťou Michaelovho prúdu. Tiež sa jej zúčastnili početné prírodné bytosti.

Antroposofia je Michaelským impulzom.

Antroposofia jestvovala najkôr v nadzmyslovom svete v imaginatívnej podobe a potom zostúpila na Zem.

Najskôr existovala nebeská antroposofia, až potom pozemská.