Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele

V posledných stáročiach vývoja si človek prostredníctvom stretnutia s Michaelom v čase pred zrodením a neskôr v inkarnácii smie vziať so sebou na Zem vo svojom éterickom tele Michaelov nadzmyslový obraz. Lebo ak by Michael s celou svojou kozmickou mocou vstúpil do človeka, potom by ľudia nikdy nemohli zostať slobodní. A preto zosiela Michael, pretože mu ide o ľudskú slobodu, do ľudskej bytosti len svoj obraz, ktorý potom v oblasti hlavy alebo presnejšie povedané viac v zadnej časti hlavy môžu vidieť jasnovidci. A teraz so začiatkom súčasnej michaelskej epochy od roku 1879 je tento obraz v éterickom tele tak silný, že môže spôsobiť v ľudskom srdci skutočné víťazstvo nad silami draka.

V človeku žije éterický obraz Michaelov, ktorý vedie vlastný boj v človeku, a tak sa môže človek v tomto Michaelovom boji postupne stať slobodným, pretože tento boj nevedie sám Michael, ale oddanosť človeka, ktorú Michaelov obraz v ňom vyvoláva. So začiatkom Michaelskej epochy v poslednej tretine 19. storočia sa stalo toto Michaelovo éterické zrkadlenie v človeku tak silné, že ak je mu človek oddaný, môže uchopiť a použiť jeho duchovnú silu, aby oslobodil srdce od dračích síl, ktoré tu vystupujú z nižšej telesnosti. Tým je ochránený tento vnútorný priestor.