Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Svetlo

Môžeme si predstaviť Duchov múdrosti, ktorí boli na starom Slnku dávajúcimi Archanjelmi, ako bytosti prijímajúce. Tým dochádza k niečomu zvláštnemu, čo si môžeme správne predstaviť ako vnútorne uzavretú guľu, z ktorej stredu vyžaruje niečo, čo je darované, čo žiari až k periférii a odtiaľ to žiari späť do stredu.

To, čo vychádza zo stredu, čo prichádza od Duchov múdrosti a je vyžarované do všetkých strán, je zachytávané Archanjelmi a odrážané nimi späť. A to, čo žiari späť do priestoru, ten späť vyžarovaný dar Duchov múdrosti je svetlo. A Archanjeli sú zároveň tvorcami tohto svetla. Svetlo je málo tým, čím sa nám javí vo vonkajšej ilúzii, ale tam, kde vidíme svetlo, máme čo robiť so spätne vyžarovanými darmi Duchov múdrosti. A Archanjeli sú bytosťami, ktoré musíme všade za svetlom predpokladať. Preto musíme povedať: za prúdiacim svetelným lúčom, ktorý na nás dopadá, väzia Archanjeli, avšak to, že k nám môžu nechať prúdiť svetlo, to pochádza z toho, že oni vyžarujú späť, čo im žiari v ústrety ako darujúca cnosť od Duchov múdrosti.