Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Sviatok Archanjela Michaela

Bolo by nesmierne krásne, keby na konci septembra celou silou srdca mohol byť oslavovaný Michaelov sviatok! Ale nesmie sa sláviť tak, že sa vykonajú nejaké prípravy, prebiehajúce ako abstraktné pocity ľudskej mysle. Ku slávnosti Michaela patria ľudia, ktorí vo svojich dušiach plne vyciťujú všetko to, čo vo vnútri človeka môže oživiť vedomie ducha!

Veľkonočný sviatok nám pripomína Zmŕtvychvstanie ktoré zostúpením Kristovho slnečného ducha do ľudského tela sa stalo v mystériu na Golgote. Najprv smrť, potom Zmŕtvychvstanie - pre vonkajšie nazeranie mystéria na Golgote. Kto v tomto zmysle chápe mystérium Golgoty, vidí v tejto vykupiteľskej ceste smrť a Vzkriesenie zo smrti. A potom si snáď povie vo svojej duši: Musím sa spojiť vo svojom cite s Kristom, ktorý je víťazom nad smrťou, aby som v smrti našiel Vzkriesenie.

Ale kresťanstvo nie je uzavreté tradíciami, ktoré sa spájajú s mystériom Golgoty, to musí ísť ďalej. Ľudský cit sa postupom času zvnútorňuje, a človek potrebuje k tomuto sviatku, ktorý mu pred oči stavia smrť a Vzkriesenie Krista druhý sviatok, ktorým sa človeku zvnútorneným spôsobom javí beh roka: Takže v behu roka môže najprv nájsť Vzkriesenie duše, najprv musí doviesť dušu ku Vzkrieseniu, aby mohla dôstojne prejsť bránou smrti. Veľkonočný sviatok: najprv smrť, potom Vzkriesenie, Michaelov sviatok: najprv Vzkriesenie duše, potom smrť. Tým sa stáva Michaelov sviatok prevráteným sviatkom Veľkej noci. Vo veľkonočnom sviatku oslavuje človek Vzkriesenie Krista zo smrti. V Michaelovom sviatku musí človek celou intenzitou duša cítiť: Nechcem ako polomŕtvy spať, aby som našiel svoje sebavedomie medzi smrťou a novým zrodením stlmené, ale chcem prejsť bránou smrti v plnom jase, musím, aby som to dokázal, pred smrťou vnútornými silami svoju dušu prebudiť. Najprv prebudenie duše, potom smrť. Aby v smrti sa potom mohlo sláviť Vzkriesenie, ktoré človek oslavuje vo svojom vnútri!