Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

Michaelov boj s drakom

Michael vypudil ahrimanské bytosti z nadzmyslovej sféry Mesiaca do nadzmyslovej sféry človeka na Zemi, do ľudského myšlienkového sveta.

To, čo pôsobí počas leta, v čase jeho vrcholu, to je akýmsi vnútorným prenikaním sírou. Je to vnútorná sulfurizácia, ktorú človek v čase leta, keď spoluprežíva letné slnko a jeho účinky, prežíva vo svojej fyzicko - éterickej bytosti. To, čo má človek v sebe ako pre seba potrebnú hmotnú síru, to má pre neho za doby vrcholiaceho leta úplne iný význam, než za doby chladnej zimy alebo za doby jari. To sírne v človeku je za vrcholiaceho leta akoby v ohnivom procese. Tak je všetko fyzicko - éterické v človeku ak použijeme slov Jakuba Böhmeho - za doby vrcholiaceho leta prežiarené vnútorným sírnym ohňom. To môže zostať skryté v podvedomí, pretože je to jemný, intímny dej. Ale aj keď je tento proces pre obyčajné vedomie nepostrehnuteľný, napriek tomu má práve tento dej, ako je to u takýchto dejoch vôbec, nesmierne prenikavý význam pre dianie vo vesmíre.

Keď ľudia v lete vnútorne sulfuricky svietia, deje sa vo vesmíre veľa. V čase svätojánskom sa stávajú svietiacimi nielen svätojánske mušky, ale pri pohľade dolu z ostatných obežníc sa stáva svietiacim pre éterické oko iných planetárnych bytostí aj vnútro človeka. Ľudia začínajú uprostred leta pre ostatné planetárne bytosti svietiť do vesmírneho priestoru práve tak, ako sa na lúke v čase svätojánskom rozžiarujú svojím svetlom svätojánske mušky.

Toto nádherné astrálne svetlo, ktorým ľudia v čase vrcholiaceho leta sa do kozmu trblietajú, to dáva na druhej strane zároveň podnet, aby sa mohla k človeku približovať ahrimanská moc. Lebo s týmito v človeku sulfurizujúcími látkami je ahrimanská moc nesmierne spriaznená. A tak na jednej strane vidíme, ako sa ľudia trblietajú von do vesmíru, ale na druhej strane tiež, ako sa týmito, astrálnym svetlom von do kozmu svietiacimi ľuďmi prenikajú drakovité, hadovité útvary Ahrimana a snažia sa ich ovinúť a stiahnuť dolu do ríše snov, do spánku, do podvedomia tak, aby sa ľudia touto klamlivou hrou, ktorú Ahriman s nimi vykonáva, mohli stať vesmírnymi rojkami, aby sa týmto vesmírnym snívaním mohli stať korisťou ahrimanských mocností. To všetko má význam tiež vo vesmíre.

A keď práve v čase vrcholiaceho leta padajú zo súhvezdia Perzeus v mohutných rojoch meteory, je v tomto kozmickom železe, v ktorom tkvie tak nesmierne mocná liečivá sila, zbraň bohov proti Ahrimanovi, ktorý chce svietiacich ľudí stiahnuť. A sila, ktorá padá na zem v železe meteorov, je ako vesmírna sila tým, čím sa horní bohovia snažia premôcť ahrimanské mocnosti, keď sa blíži jeseň. A to, čo sa tu deje v majestátnej veľkosti vo vesmíre, má svoj jemný, zdanlivo malý obraz v tom, čo sa deje v ľudskej krvi. Krv je všade na duchovné podnety prežarovaná tým, čo ako železo žiari do krvi, čo premáha úzkosť, strach, nenávisť. Deje, prebiehajúce v každej krvinke, keď do nej vniká zlúčenina železa, je v malom to isté, čo sa deje vonku, keď sa meteory žiariac rútia vzdušným priestorom dole.

To, čo tu vniká železom do krvi, je zbavovaním úzkosti, strachu. A tak, ako bojujú bohovia meteorickým železom proti duchu, ktorý by chcel zo svojej hadej podoby šíriť, vyžarovať strach po celej krajine, tým že nechávajú pôsobiť skrze železo sily, ktoré premáhajú strach, to isté čo tu robia bohovia vonku, deje sa vo vnútri človeka tým, že jeho krv je prenikaná železom. Človek, ktorý pozerá vonku na meteorický roj si môže povedať naplnený úctou k bohom: Čo sa deje tam vonku v priestorových diaľavách, to sa deje v malom meradle tiež neustále v tebe, aj v tebe padajú meterorické roje, keď sa spája železo s každou tvojou krvinkou. Tvoj život je vlastne neustále plný drobných meteorov. To je súvislosť vnútorného človeka s vesmírom.

Tu sa nám obraz Michaela s drakom maľuje z kozmu. Potom sa nám maľuje sám drak, vytvárajúci svoje telo v modrasto žltkastých prúdoch síry. Vidíme žiariť zo sírnych pár sa tvoriacu podobu draka, nad ktorého sa dvíha Michael so svojím mečom. Týmto železným mečom sú meterory, ktorými Michael premáha draka.

Dôležitý rozdiel medzi Michaelom a ostatnými Archanjelmi jeho rádu je ten, že Michael ako jediný z ich kruhu uznáva plne slobodu človeka na Zemi. Tento vzťah Michaelov k ľudskej slobode má však dôsledky i pre neho samotného. V protiklade k iným Archanjelom sa stal v našej dobe mlčanlivým - duch času, ktorý ľuďom veľmi nedáva pokyny, inšpirácie a podnety k jednaniu. Zatiaľ čo ostatní Archanjeli sa ďalej namáhajú viesť ľudstvo.