Ďalšie témy

Farmácia - Weleda

Weleda je švajčiarska farmaceutická firma, ktorá bola založená v r. 1921 v švajčiarskom Arlesheime, v rovnakej dobe tiež v Nemecku, v Schwäbisch Gmünde. Vznikla ako malé farmaceutické laboratórium a dnes je celosvetovo najväčším výrobcom liečiv prírodnej medicíny a čistej prírodnej BIO kozmetiky. Cieľom prípravkov Weleda je podpora a obnovenie zdravia človeka. V duchu svojho motta "V súlade s človekom aj prírodou" Weleda usiluje o ekologicky čo najšetrnejšiu výrobu. To sa premieta do zásad hospodárenia so surovinami, energiou, vodou, odpadom, riešením transportu atď. Weleda patrí medzi jednu z prvých firiem, ktoré získali certifikát pre ekologický manažment firiem ISO 14001. Vznikla z potrieb práve sa rodiaceho antroposofického lekárstva. Od začiatku vyrábala antroposofické liečivá, homeopatiká, rastlinné lieky i liečebnú kozmetiku a dietetiká. Jej prvé základy položil chemik Oskar Schmiedl, ktorý sa zaoberal výrobou prírodných farieb pre prvé Goetheanum. Farmaceutickej práci sa najskôr venoval naviac, za niekoľko rokov sa stala hlavnou náplňou jeho života.

Vznik Weledy je spojený s osobnosťami Rudolfa Steinera a Ity Wegmanovej. Rudolf Steiner vytvoril desiatky originálnych liečiv; väčšinu z nich využívajú pacienti dodnes (Iscador, Cardiodoron, Digestodoron, Kephalodoron, Scleron atď.). Práve tieto liečivá, presnejšie originálne výrobné postupy sú i v dnešnej dobe hlavným zmyslom existencie firmy Weleda. Obľube v Európe i zámorí sa teší liečebná kozmetika Weleda. Meno širokej verejnosti si Weleda vydobyla hlavne v oblasti detskej kozmetiky a kozmetiky pre tehotné ženy a dojčiace mamičky.

Okrem mena dal Steiner Welede i znaky pre obe skupiny jej výrobkov, liečivá a kozmetické preparáty, ako i pre časopis, vydávaný spoločnosťou Weleda:

Weleda

LIEČIVÁ              KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY        WELEDA-NACHRICHTEN
                                                                         (časopis vydávaný
                                                                         spoločnosťou Weleda)

Kvalita produktov

Sortiment Weledy obsahuje vyše 100 kozmetických produktov a 1 400 druhov liečiv. Weleda kladie dôraz na vysokú kvalitu použitých surovín zberom počínajúc a výrobným reťazcom končiac. Prevažná väčšina prípravkov Weleda je nositeľom ochrannej známky - Kontrolovaná prírodná kozmetika.

Liečivé rastliny z vlastných záhrad

Vlastné záhrady liečivých rastlín sú srdcom Weledy. Tie najväčšie sú neďaleko sídla firmy v nemeckom Schwäbisch Gmünde. Na 20 hektároch rastie takmer 250 rôznych druhov rastlín, ktoré sú bezprostredne po zbere transportované priamo do výroby. Od bežných, ako je nechtík lekársky (Calendula officinalis), až po exotické a náročné na kultiváciu, ako je tabak (Nicotiana tabacum) či kaktus kráľovna noci (Cactus grandiflorus). Rastliny sa zberajú ručne, väčšinou v ranných hodinách, kedy je obsah účinných látok najvyššií. Ešte čerstvé sú transportované k ďalšiemu spracovaniu do Schwäbisch Gmünde. Záhrada je ošetrovaná podľa smerníc bio - dynamického poľnohospodárstva, čo v praxi znamená, že na výrobu prípravkov Weleda sú používané najčistejšie možné prírodné suroviny. Rastliny, ktoré nie je možné kultivovať v záhradách, aby dosiahli svojich prirodzených kvalít, zbiera Weleda v ekologicky čistých oblastiach po celom svete, v podmienkach certifikovaného zberu vo voľnej prírode.

Firma Weleda je dnes medzinárodná firma s centrálou v nemeckom Schwäbisch Gmünde. Dcérske spoločnosti a medzinárodné zastúpenie existujú vo viac ako 50 krajinách sveta.

Weleda či Veleda je na prvý pohľad nezvyčajné meno. Čo sa za ním skrýva?

Slovo má keltský pôvod: "gweled" znamená vidiaci, prorokující, znalý, múdry. Predpokladá sa, že označovalo nie vlastné meno, ale "hodnosť" kňažiek-liečiteliek, ktoré žili v tejto oblasti. Historicky doložitelná osobnosť Weleda žila v 1.st.po Kr. Bola to tiež kňažka, ktorá bola zároveň nadaná liečiteľskými schopnosťami. Požívala úcty nielen v germánskom kmeni Brukterov, z ktorého pochádzala, ale aj vo vtedajšom civilizovanom svete - medzi Rimanmi. Ako dokladá antický historik Tacitus vo svojich Dejinách (Historiae), zachránila svojím diplomatickým umením v r. 69 mesto Kolín nad Rýnom pred zničením rímskymi vojskami. Dodnes je patrónkou tohto mesta. V Kolíne nad Rýnom nájdeme i ulicu, ktorá je po Welede pomenovaná.

Ako získala meno firma Weleda, popisuje holandský lekár Dr. Willem Zeylmans van Emmichoven, jeden z priamych účastníkov rozhovoru, z ktorého nápad vzišiel: V týchto dňoch (júl 1924) sme boli raz večer s malým kruhom priateľov spolu s Dr. Steinerom. Jednalo sa o to, aby Internationale Laboratorien (tak sa Weleda pôvodne volala), výroba liečiv v Arlesheime, dostala ozajstné meno. Sedeli sme okolo stola a jeden po druhom sme navrhovali názvy, vtipné, duchaplné aj menej duchaplné. Dr. Steiner sedel so svojím poznámkovým blokom a ceruzkou a načúval, s ľahkým, takmer šibalským úsmevom. Náhle urobil rukou vlnitý pohyb, ktorý sa stále viac blížil poznámkovému bloku a nakoniec povedal a písal: "Welle-da ... to je germánska kňažka liečebného umenia, či nie je pravda? Tak získala Weleda svoje meno.

Weleda má v krajinách bývalého Československa dlhú tradíciu. Veleda spol. s r.o. vznikla vo vtedajšom Československu už v roku 1926, patrí tak medzi najstaršie z celej veľkej rodiny firiem Weleda na celom svete.

1921 - 1922
Založenie firmy vo švajčiarskom Arlesheimu pod názvom Internationale Laboratorien und Klinisch Therapeutisches I nštitút Arlesheim AG (ILAG) a jej pobočky v nemeckom Schwäbisch Gmünde. Poslaním firmy bola výroba a vývoj liekov pre práve vznikajúcu antroposofickú medicínu. Firma úzko spolupracovala s lekármi Klinicko-terapetického Inštitútu, dnešnou klinikou Ity Wegmanovej v Arlesheime. Od začiatku bola súčasťou výrobného sortimentu aj prírodná liečebná kozmetika, dietetické prípravky a liečivé čaje. Kľúčovými osobnosťami pri založení firmy boli lekárka Dr. Ita Wegmanová (1876-1943) a chemik Dr. Oskar Schmiedel (1887-1959).

1924
Z popudu zakladateľa antroposofie, Rudolfa Steinera (1861-1925), získava firma svoj terajší názov Weleda.

1923 - 1926
Založenie dcérskych spoločností postupne vo Francúzsku, USA, Veľkej Británii, Holandsku a Rakúsku.

1926
Na pražskom Smíchove, v dnešnej Štefánikovej ul č. 56, vzniká dcérska spoločnosť Veleda spol. s r.o. tiež vo vtedajšom Československu. Jej zakladateľmi boli chemik Dr. Christian Hauffen a obchodník Walter Schiller. Veleda sídlila v priestoroch lekárne, ktorá patrila rodine Hauffenov a ktorá sa nachádza na uvedenej adrese dodnes. Vyrábala široký sortiment liečiv, liečebnej kozmetiky a dietetiká.

1938
Veleda spol. s r.o. sa presťahovala po niekoľkých medzistaniciach do paláca Koruna na Václavskom nám. Jej riaditeľom je od r. 1935 Antonín Geryšer (1900-1989).

1951
Po februári 1948 Veleda bojuje o ďalšiu existenciu. Približne rok sa jej darí prežívať pod hlavičkou národného podniku SPOFA, v roku 1951 je rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva definitívne zrušená: "Idealistické východiská Veledy sa nezlučujú s princípmi dialektického materializmu a vedúcou úlohou robotníckej triedy."

1951 - 1990
Pôsobenie v ilegalite. Ing. Václav Zavesky (1905-1991), ktorý bol vo Velede zamestnaný od roku 1946 ako vedúci výroby, okolo seba sústredil veľkú časť bývalých zamestnancov a postupne aj rad nových nadšencov. Pod jeho vedením sa vyrábala podstatná časť sortimentu liečiv, vrátane ampuliek, ale aj dietetiká a kozmetika v domáckych podmienkach. Vyrobené prípravky slúžili relatívne úzkemu okruhu zasvätených záujemcov ako z lekárskej, tak i laickej verejnosti.

1991
Po ročných prípravách bola znovuzaložena Veleda spol. s.r.o. šiestimi českými spoločníkmi, jej prvými konateľmi boli RNDr. Petr Stránský a ing. Josef Sluka. V sídle Veledy na Proseku bola začatá výroba masážneho oleja s arnikou, ústne vody, podporného vápnika a vody na vlasy.

1993
Do Veledy spol. s r.o. vstupuje švajčiarska Weleda AG, česká Veleda spol. s r.o. sa opäť stáva súčasťou medzinárodného spoločenstva firiem Weleda. Pôvodný názov Veleda spol. s r.o. je premenovaný na Weleda spol. s r.o.

1996
V súvislosti s prebiehajúcou celosvetovou reorganizáciou výroby v dcérskych spoločnostiach Weledy je v r. 1995 rozhodnuté výrobu v SR ukončiť. Weleda spol. s r.o. je teraz predovšetkým obchodnou spoločnosťou obchodujúcou s kozmetikou a dietetikami.

2000
Zriadená pobočka - organizačná zložka Weledy spol. s r.o. na Slovensku v Bratislave.

Filozofia - všeobecné princípy

Weleda vyrába prípravky, ktorých cieľom je podpora a obnovenie zdravia človeka. To je motív, ktorý spája výskum, vývoj a výrobu ako liečiv, tak aj kozmetiky a dietetík spoločnosti Weleda. Cieľom prípravkov Weleda nie je potláčanie chorôb a symptómov, ale podpora prirodzených regeneračných, hojivých a obranných síl organizmu. Weleda vychádza pri vývoji a výrobe svojich prípravkov z antroposofie Rudolfa Steinera. Na tomto základe koncipuje tiež svoje výrobné postupy, sociálne usporiadanie i vedeckú prax.

Celostný prístup

Od samotného založenia je Welede vlastný celostný pohľad na jednotlivé prírodné ríše, na farmaceutické procesy aj na človeka a nakoniec aj na sociálne usporiadanie a organizáciu firmy. Holistickým prístupom máme na mysli uhol pohľadu na človeka i prírodu, ktorý sa snaží najprv pochopiť celok a na základe pochopenia celku jednotlivé časti celku - detaily. Napr. pri hľadaní liečivých účinkov určitej rastliny sa lekár alebo farmaceut najprv zaoberá celkom rastliny: jej špecifikami, vývojom a prejavmi v priebehu roka, jej začlenením a funkciou v ekosystéme apod. Keď takto rastline porozumie, keď vystihol jej typické kvality, potom tiež rozumie jej liečebným účinkom, jej účinným látkam. Podobne celostný prístup k človeku v zdraví i chorobe usiluje vnímať celok jeho bytosti: s jej telesnými, duševnými i osobnostnými aspektami a ich vzájomnými vzťahmi.

Od ochrany prírody k spolupráci s prírodou

Nie všetky rastliny je možné pestovať v záhradách. Niektoré ani pri najlepšej starostlivosti nedosahujú pri kultivácii v záhrade kvalít, ktoré majú vo svojom prirodzenom prostredí. Weleda preto využíva aj certifikovaného zberu vo voľnej prírode, zbiera rastliny po celom svete v ekologicky najčistejších oblastiach. Pretože Weleda využíva vo svojich prípravkoch aj niektoré chránené druhy rastlín, spolupracuje s ochrancami prírody a má povolený zber určitého množstva rastliny za sezónu, aby neboli narušené populácie rastliny v danom mieste. To platí napr. pre Arnika horskú (Arnica montana), využívanú v rade liečebných aj kozmetických prípravkov. Arnika sa zbiera vo vysokohorskom prostredí v nemeckom Schwarzwalde a francúzskych Vogézach.

Trvalo udržateľný rozvoj

Weleda usiluje o ekologicky čo najúnosnejšiu výrobu. To sa premieta do zásad hospodárenia so surovinami, energiou, vodou, odpadom, riešením transportu atď. Moderná administratívna budova vo Schwäbisch Gmünde, dostavaná v r. 2001, bola navrhnutá ako ekologická stavba. Kompletná klimatizácia celej budovy pre niekoľko stoviek zamestnancov nevyžaduje prakticky žiadnu energiu: je riešená dômyselným, ľahko regulovateľným samovoľným prúdením vzduchu v budove a systémom lamiel, ktoré odrážajú alebo prepúšťajú slnečné svetlo. Weleda patrí medzi jednu z prvých firiem, ktoré získali certifikát pre ekologický manažment firiem ISO 14001.

Weleda vo svete

Weleda je medzinárodná spoločnosť, ktorá má dcérske spoločnosti alebo obchodné zastúpenie vo viac ako 50 krajinách sveta. Veľká Británia, Spojené štáty Americké, Kanada, Taliansko, Nový Zéland, Švédsko ... ľudia z týchto a mnohých ďalších krajín vyžadujú liečivá a čistú prírodnú kozmetiku Weledy. V lekárňach po celom svete predáva Weleda viac než 1400 liekov - antroposofík, fytoterapeutík a homeopatík všetkých liekových foriem vrátane ampuliek. Vo Švajčiarsku, Nemecku, Rakúsku, Holandsku či Brazílii nájdeme prípravky Weleda v rade nemocníc i v ordináciach praktických lekárov. Od r. 1955 sa zastúpenie jednotlivých krajín kontinuálne prepája a stretáva sa v zjednocovacom procese. Získavanie surovín, obchod i marketing fungujú na podobných princípoch, napriek tomu má každá Weleda svoju vlastnú tvár. Každý podnik sa orientuje na špeciálne priania zákazníkov vlastné jeho kultúre.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj znamená pre spoločnosť Weleda dôležitú súčasť výrobného procesu, pretože jeho hlavnou úlohou je flexibilne reagovať na požiadavky zákazníkov tak, aby sortiment Weledy mohol aj naďalej kvalitne uspokojovať ich potreby. Preto Weleda zameriava svoj výskum na niekoľko oblastí:

Výskum surovín

Výskum surovín zahŕňa predovšetkým skúmanie nových liečivých rastlín, z ktorých sa potom môžu vyvíjať nové lieky. Rovnako sú skúmané podmienky pre kultiváciu rastlín, ktoré boli doteraz zbierané pri zbere vo voľnej prírode. Tým Weleda prispieva k ochrane rastlinných druhov a zároveň zabezpečuje zásobu surovín pre svoju výrobu.

Starostlivosť o telo

Výskum v oblasti starostlivosti o telo - pleťovej a telovej kozmetiky - znamená vývoj nových liekov a produktových skupín. Okrem vývoja nových prípravkov sa zvýšená pozornosť venuje testovaniu produktov tak, aby bola zabezpečená najlepšia možná znášanlivosť aj pre veľmi citlivú alebo atopickú pokožku.

Vývoj galenických foriem

Hlavnou úlohou vývoja galenických foriem je nájsť nové formy použitia už existujúcich liečiv. Príkladom je ďalší vývoj nosových kvapiek k už existujúcemu intranazálnemu spreju.

Predklinické a experimentálny výskum

V rámci tejto oblasti výskumu sú skúmané obzvlášť imunologické účinky lieku Iscador (liečba rakoviny) i imunoaktívnych látok na nádorové bujnenie.

Klinický výskum

Klinickým výskumom je preukázaná účinnosť liečiv Weleda a je zaistená spoľahlivosť pri ich použití. Všetky prípravky Weleda - vrátane kozmetiky a dietetík sú vyrábané v spolupráci s lekármi a farmaceutmi. V kozmetike použité suroviny spĺňajú rovnaké kritériá ako sú kladené na čisté prírodné liečivá - teda napĺňajú požiadavky liekopisnej kvality.

Životné prostredie

Weleda sa zasadzuje veľmi intenzívne o ekologický spôsob hospodárenia. Systém manažmentu pre životné prostredie je od r. 1997 certifikovaný podľa medzinárodnej normy ISO 14001 a overený zatiaľ štvrtýkrát podľa európskej normy EMAS. Od tej doby pravidelne Weleda zverejňuje vyhlásenie o životnom prostredí, ktoré predstavuje projekty v predchádzajúcom roku a ciele pre aktuálny rok. Politiku životného prostredia stanovuje obchodné vedenie spoločnosti Weleda. Realizácia programu pre životné prostredie a kontrola cieľov je v kompetencii splnomocnenca pre životné prostredie. Ten je zodpovedný za koordináciu ochrany životného prostredia a za kontrolu súvisiacich projektov. Za jednu z firemných priorít je považovaná informovanosť a motivácia všetkých pracovníkov Weledy k starostlivosti o životné prostredie, pretože ochrana životného prostredia je najúčinnejšia vtedy, keď prispejú všetci v rámci oblasti, v ktorej pracujú. Každý pracovník spoločnosti Weleda je teda vo svojej podstate splnomocnencom pre životné prostredie.

Línia starostlivosti o životné prostredie - Výroba surovín

Prevažná väčšina surovín, ktoré Weleda používa vo svojich prípravkoch, pochádza z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva, ktorého zásady Weleda dodržiava vo svojich záhradách po celom svete. Voľne rastúce rastliny sú získavané z certifikovaného zberu vo voľnej prírode a to len vtedy, ak zberom nie je ohrozený ich druh. Ochrana druhov je aktívne podporovaná kultiváciou a rehabilitáciou.

Pokusy na zvieratách

Weleda používa pre svoje produkty len také východiskové substancie, ktoré neboli ani podnikom samotným, ani z jeho poverenia testované na zvieratách, a ktoré nie sú geneticky modifikované.

Kontroly

Látky používané pri výrobe sú podrobené prísnym kontrolám. Nie sú používané syntetické farbivá, ani parfumácie, syntetické konzervačné látky, ani látky vyrábané z ropy (cudzie ľudskému organizmu.)

Zaobchádzanie so zdrojmi

Weleda usiluje vo všetkých jej oblastiach činnosti o šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi a minimalizáciu dopadov výroby na životné prostredie, ktoré sú veľmi prísne sledované a merané.

Systém manažérstva životného prostredia

Weleda počíta ochranu životného prostredia k svojim najdôležitejším úlohám. V ročne uverejnenom vyhlásení o životnom prostredí informuje Weleda pracovníkov, verejnosť a iné zainteresované kruhy o svojej činnosti v oblasti životného prostredia.