Ďalšie témy

Demokracia

Demokratické inštitúcie sú také, že niekoľko ľudí ťahá za špagátiky, zatiaľ čo ostatní sú manipulovaní. Ale pretože sa im stále zdôrazňuje, že žijú v demokracii, nepozorujú, že sú riadení, že systém riadi úzka elita a tá môže tým lepšie manipulovať, keď sa všetci domnievajú, že ťahajú za špagátiky sami, že nie sú manipulovaní. Tak sú ľudia uspávaní abstraktnými pojmami a veria opaku toho, čo je skutočnosťou.Tým však môžu temné bytosti pôsobiť najlepšie. A keď sa niekto prebudí, väčšina ľudí mu nevenuje pozornosť. Demokracia tvorí španielsku stenu, za ktorou skrývajú svoje vydieračské metódy nadnárodné spoločnosti, veľké banky a v nej nachádzajú prostriedok obhajoby proti prípadnej vzbure ľudu. Záleží na tom, aby sa prehliadla skutočnosť, aby sa nedalo na heslá a aby sa uvidela realita.

Je potrebné, aby ľudia uvideli, z ako malého množstva centier sú riadené udalosti, destabilizovanie, otvorené vojny, ktoré spôsobujú toľko utrpenia miliónom ľudí vo svete. Na pravé dôvody kladú závoj. K vysvetleniu udalostí neprídeme tým, že používame slová pre vysvetlenie udalostí, ale tým, že ukážeme na konkrétne osobnosti. Rudolf Steiner v prednáške z 28. septembra 1917 hovoril o knihe Francisa Delaisiho: Demokracia a finančníci, v ktorej autor zostavil zoznam 55 mužov, ktorí v skutočnosti ovládajú a vykorisťujú Francúzsko. Tu sa niekto prebudil, a uvedomil si, ako idú nitky od týchto mužov do rôznych organizácii atď.

Aj dnes sú nám hovorené krásne slová o západnej demokracii, ale keby nám chcel niekto povedať pravdu, musel by povedať: Ten, kto sa volá tak a tak, robí toto, a ten, kto sa volá tak a tak, robí to zasa takto.Tak môže človek prichádzať na reálne skutočnosti. Materialistické vzdelanie dnešnej doby, na ktoré vplývajú médiá, má takú povahu, že nepoukazuje na skutočnosti, ale na heslá, ktoré ako pláštiky prikrývajú skutočnosť. A keď sa raz niekto prebudí ako Steinerom spomínaný Delaisi a popíše veci tak, aké sú, koľko ľudí mu načúva? Väčšina ľudí tomu nenačúva, pretože je to pochované životom, ktorý je ovládaný médiami.