Ďalšie témy

Dvanásť svetových názorov

Rudolf Steiner na začiatku 20. st. vyslovil svoj názor o tom, že svet nemôžeme pochopiť z jednostranného hľadiska jediného svetového názoru, ale odhaľuje sa tomu, kto pochopí, že ho musí obísť v kruhu všetkých názorov, vžívať sa do rôznych hľadísk, z ktorých je možné pozorovať svet a ktoré sú myšlienkovo rovnako oprávnené.

Svetové názory, ako sa vyvíjali vo filosofii alebo na základe prírodných vied. trpia podľa Steinera jednostrannosťou, ktorá vzniká z toho, že sa často zovšeobecňuje niečo, čo je správne iba v určitej oblasti a v určitom zmysle. Z toho potom plynie množstvo svetových názorov.

Jednotlivé svetové názory možno uviesť do vzťahu k jednotlivým zvieratníkovým znameniam. Každá ľudská duša je zvlášť disponovaná pre pôsobenie určitého duchovného znamenia a má preto sklony buď k idealizmu, realizmu a pod. Nemá preto zmysel sa o tieto názory prieť, ale mali by sa skôr hľadať ich pravé príčiny. Človek nie je materialistom, spiritualistom a pod., pretože je tento jeho názor jedine správny, ale preto, že je jeho duša ožarovaná príslušným duchovným znamením, ako je Zem ožarovaná Slnkom alebo planétami rozdielne z rôznych zvieratníkových znamení.

V tomto zmysle zodpovedá:
Baranovi - idealizmus
Býkovi - racionalizmus
Blížencom - matematizmus
Rakovi - materializmus
Levovi - senzualizmus
Panne - fenomenalizmus
Váham - realizmus
Škorpiónovi - dynamizmus
Strelcovi - monádizmus
Kozorožcovi - spiritualizmus
Vodnárovi - pneumatizmus
Rybám - psychizmus

Pohľad na tento kruh dvanástich hlavných názorov v chápaní života a sveta nám môže byť pomôckou aj k sebapoznaniu, k poznaniu toho, kde vlastne stojíme, v čom máme pravdu a kde sú naše jednostrannosti a medze.

Steiner vo svojom životopise píše: "Kto žije vo svete skutočne duchovného nazerania, ten vidí oprávnenosť najrôznejších stanovísk a musí sa ustavične brániť tomu, aby nebol príliš silno priťahovaný k jednému či druhému hľadisku."