Ďalšie témy

Vplyv materializmu

Materialistické zmýšľanie môže byť také, že sa buď uznáva iba hmota a všetko duchovné sa popiera, alebo také, že sa duchovno sťahuje do hmoty. Sme materialistickí i tým, že duchovné sa uznáva jedine v materialistickom šate. Kto nechce nič vedieť o duchovnom svete a prihliada len k tomu, čo sa nachádza zvonka v materiálnom svete ako dokumenty atď, a takto si chce urobiť obraz o svete, ten je materialista.

Sú tzv. ateisti, popierači Boha. Sú tiež popierači Krista a sú aj popierači Ducha. Byť ateistom je vlastne možné len vtedy, ak nie sme schopní jasne pozorovať dianie vo vonkajšej prírode, dianie v telesnosti. To je potom možné len vtedy, ak telesné sily sú príliš otupené. Boha predsa prežívame neustále. Ateizmus je skutočnou duševnou chorobou. Popierať Ježiša Krista nie je chorobou, pretože toho musíme nájsť počas realizácie vývoja ľudstva. Keď ho nenajdeme, potom nenájdeme silu, ktorá zachraňuje dušu pred smrťou. To je nešťastie duše. Byť ateistom je choroba duše. Choroba ľudského ja. Byť popieračom Ježiša Krista - je nešťastím ľudskej duše. Všimnite si dobre tohto rozdielu. Popierať ducha je potom sebaklamom. Je dôležité tieto tri pojmy premeditovať:

  • 1. Ateizmus je chorobou duše.
  • 2. Popieranie Ježiša je nešťastím duše.
  • 3. Popieranie Ducha je klamanie seba samého.

Materializmus zasiahol svojím pôsobením až do náboženstva. Lebo nie sú snad materialisti tí, ktorí na duchovné svety len veria, ale nemajú žiadnu vôľu ich poznať? Materializmus v prírodných vedách je len následkom materializmu v náboženstve a tohto materializmu by nebolo, keby materializmus nepresiakol do náboženského života. Tí, ktorí sú dnes príliš pohodlní, aby hlbšie prenikli do duchovných skutočností, sú rovnakými, ktorí v prírodných vedách dali vznik materializmu. A vzrušenie nervov, ktoré materializmus vyvolal, bude pôsobiť u celých národov, aj v živote jednotlivého človeka. Ak nezíska duchovný prúd toľko moci, aby zaujal lenivých a pohodlných, potom nadobudne vplyvu nad ľudstvom nervozita, ako karmický následok materializmu. Potom materialistická paradigma v budúcnosti dá vzniknúť ťažkým nervovým ochoreniam, takmer epidémiám šialenstva, ktorými budú postihnuté celé národy. Tým je duchovná veda liekom pre ľudstvo. Čím viac sa ľudstvo stane duchovnejším, tým skôr bude vykorenené všetko, čo súvisí s ochoreniami nervovej sústavy a duše.