Ďalšie témy

Čítanie evanjelia
Obetovanie
Premieňanie
Prijímanie

Premieňanie

Potom vstupuje On. Tajomstvo premieňania, prítomnosti Krista sa napĺňa. On sám je prítomný - ako priateľ a brat z vlasti našej duše. Môžeme pociťovať jeho najvyššiu a najbližšiu prítomnosť: to je premieňanie. On so sebou prináša ovzdušie sveta, z ktorého prichádza, ovzdušie domova v Duchu.