Ďalšie témy

Antroposofia nepozná jednu neomylnú pravdu

Duchovná veda sa preto podstatne líši od iných jednostranných svetových názorov, či už sú duchovné alebo materialistické, pretože v podstate vzaté nepozná jednu navždy uzavretú neomylnú pravdu, ale vždy len múdrosť a pravdu určitého vývojového stupňa a drží sa slov Goetha: "Človek má vlastne vždy len svoju vlastnú pravdu, a tá je predsa stále tá istá. Je stále tá istá, pretože to, čo do seba silou svojho poznania prijmeme, je objektívne".

Ale človek môže rozvinúť schopnosti a sily poznania, ktoré v ňom sú. Duchovná veda stála vždy na stanovisku, že človek má pred sebou ideál istého poznania – dokonalosti, o ktorý sa usiluje. Nazýva sa to princípom zasvätenia alebo iniciácie.