Svety

Nižší duchovný svet - rupa-devachan - nižší devachan

Svet harmónie sfér. Nazýva sa tiež svetom dolného devachanu, alebo aj mentálnym svetom alebo svetom rupa-devachanu (rupa = forma) alebo i svetom inšpirácie, pretože ak otvoríme zmysly tónom, stávajú sa nám tieto inšpiratívnym živlom. Bol nazývaný tiež svetom nebeským. Pojmy dolný rupa-devachan, svet devachanický, svet inšpirácie a svet nebeský znamenajú to isté. Vo vlastnom duchovnom svete sa stretávame s trvalosťou, aj keď relatívnou, stretávame sa teda s tým, čo zostáva.

Preto napr. musí najvnútornejšia bytosť človeka, ak chce pretrvať od jednej inkarnácie k druhej, prejsť duchovným svetom, pretože len tento svet má vlastnosť trvania, aj keď nie večné, teda predsa v istom zmysle relatívne trvanie. Vznik a zánik sú hlavnými osobitosťami fyzického sveta, premenlivosť z jedného tvaru v iný je zvláštnosťou astrálneho sveta, trvanie je zvláštnosťou sveta duchovného.

V duchovnom svete nachádzame to, čo v tomto svete máme ako myšlienkové tiene, myšlienkovú substnaciu, z ktorej pozostávajú bytosti v duchovnom svete. Sú to žijúce myšlienkové bytosti. Keď tieto bytosti hovoria, potom tým jednajú.

V duchovnom svete človek prežíva blaženosť. V devachane na dnešnom stupni vývoja je všetko utváranie, tvorenie a pokiaľ sa týka poznania duchovné počutie. A blaženosť je všetko utváranie, blaženosť je všetko počutie harmónie sfér.