Svety

Vyšší duchovný svet - arupa devachan - vyšší devachan

Svet intuície. Myslí sa tým schopnosť vojsť a rozplynúť sa v niektorej bytosti, spojiť sa s ňou tak, že môžeme bytosť poznať z vnútra.

Tento svet intuície sa nazýval aj svetom rozumovým, pretože táto sféra je tak vysoko povznesená nad obyčajný svet, že do sveta ľudí vysiela len čosi ako tieňové obrazy. Rozumové pojmy sú slabými tieňovými obrazmi v pomere k tomu, čo je v tomto svete skutočnosťou. Arupa-devachan (arupa = beztvaré).