Svety

Podfyzický svet

Ako podfyzický svet sa zrkadlí:

astrálny svet                        oblasť Lucifera
dolný devachan                    oblasť Ahrimana
horný devachan                   oblasť Asurov

podfyzický astrálny svet                elektrina                   svetelný éter
podfyzický dolný devachan            magnetizmus           chemický éter
podfyzický horný devachan           strašné ničivé sily     životný éter