Kresťanstvo

Cirkev

Boh dal vzniknúť múdrostiplnému základu sveta, Logu. Môže ho dosiahnuť i nižšia sila človeka. Logos je v stavbe sveta prítomný ako duchovný Syn Boží, je prostredníkom medzi Bohom a človekom. Môže byť v človeku prítomný v rôznych stupňoch.

Svetská inštitúcia ho môže uskutočniť, keď Logom naplnených ľudí zjednotí pod jednou hierarchiou. Taká cirkev je zmyslovo skutočným Logom, a sila, ktorá v nej žije, žila osobne v stelesnenom Kristovi. Prostredníctvom Ježiša je teda cirkev zjednotená s Bohom, v ktorom má svoj vrchol a svoj zmysel.