Človek

Sedem stavov vedomia

Všetko na svete sa vyvíjalo, aj naše vedomie. Človek nemal vždy vedomie, ktoré má dnes, to sa ešte len postupne stalo takým, akým je dnes. Dnešné vedomie nazývame predmetným alebo bdelým denným vedomím. Všetci poznáme stav, ktorý je nám vlastný od rána, kedy sa zobudíme, až do večera, kedy zaspávame. Tento stav spočíva v tom, že človek obracia svoje zmysly do vonkajšieho sveta a vníma predmety, toto vedomie preto nazývame aj predmetným. O tom, čo svojimi zmyslami vníma, rozmýšľa - teda používa svojho rozumu na to, aby tieto rozmanité predmety pochopil. Bdelé denné vedomie, ako ho dnes človek má, pozostáva zo zmyslového vnímania týchto skutočností a z ich chápania naším rozumom.

Takéto vedomie človek nemal vždy, najprv sa muselo vyvinúť. A v budúcnosti vystúpi k vyšším stavom vedomia. Pomocou prostriedkov, ktoré nám poskytuje okultizmus, môžeme vidieť predovšetkým sedem stavov vedomia, z ktorých naše dnešné vedomie je uprostred, tri predchádzajú a tri nasledujú. Jasnovidec vidí práve tak ďaleko dozadu, ako dopredu (má teda určitý obmedzený rozsah vnímania), keby sme boli o jeden stav (krok) dopredu, videli by sme smerom vpred o jeden krok viac a smerom dozadu o jeden krok menej.

Existujú tri stupne, vedúce nad bežné vnímanie sveta. Po prvé, poznanie imaginatívne, za druhé poznanie inšpirované, a za tretie poznanie intuitívne.